Department of Translation Studies


Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra

Change font size

Increase fontDecrease fontReset font to default
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

About Us

Štúdium translatológie...

 • 25.01.16

  Pozícia styčný dôstojník pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Brigáda pre študentov

   

  Úspešní kandidáti by mali byť:

   

  • - vysoko motivovaní uspieť pri výbere na pozíciu styčného dôstojníka;
  • - organizačne a logisticky zruční a pripravení pohotovo riešiť úlohy logistického charakteru, predošlá skúsenosť s prácou na príprave podujatí za účasti VIP hostí je vítaná;
  • - komunikatívni – očakáva sa príjemné vystupovanie a kultivovaný prejav;
  • - schopní pohotovo riešiť situácie v časovom strese;
  • - nekonfliktní a schopní efektívne pracovať v tíme;
  • - výborne jazykovo pripravení – znalosť anglického jazyka slovom a písmom; prípadná znalosť ďalšieho oficiálneho jazyka niektorej z krajín EÚ, predovšetkým francúzskeho, je    vítanou devízou.

   

  Styční dôstojníci budú pôsobiť na MZVaEZ SR. Študenti budú prácu vykonávať na základe dohody o brigádnickej  práci študentov (§227 a §228 Zákonníka práce) a budú mesačne odmeňovaní na mesačnej báze v závislosti od počtu odpracovaných hodín v danom mesiaci. Medzi  ich hlavné úlohy bude patriť predovšetkým:

   

  • - vítanie delegácií na letisku;
  • - zabezpečovanie sprievodu do hotela a na miesto konania podujatia z pozície vedúceho sprievodu;
  • - zabezpečovanie komunikácie medzi delegáciou, sekretariátom predsedníctva a veľvyslanectvom danej krajiny;
  • - poskytovanie informácií členom delegácie
  • - komplexná asistencia ministrom a delegáciám.

   

  Vybraným kandidátom bude poskytnuté zaškolenie, ktoré bude pokrývať inštitucionálnu a procedurálnu prípravu, informácie o cieľoch a ambíciách SK PRES, základy protokolu a etikety, stres a time manažment, interkulturálnu a neverbálnu komunikáciu, dejiny a súčasnosť Slovenska a Bratislavy a kurz prvej pomoci.

   

  Vzdelávacie aktivity budú zrealizované v období máj - jún 2016 a účasť na nich bude pre každého styčného dôstojníka povinná.

   

  Styční dôstojníci budú svoju prácu vykonávať predovšetkým v období jún - júl a september – október 2016. Počas konania neformálnych ministerských zasadnutí budú musieť byť študenti k dispozícii prakticky nepretržite.

   

  Pozn.:  Filozofická fakulta UKF nemá sídlo v Bratislave a MZVaEZ SR nedisponuje možnosťou zabezpečiť  ubytovanie pre styčných dôstojníkov.

   

  V prípade otázok súvisiacich s procesom výberu kandidátov, či samotného výkonu práce styčných dôstojníkov sa môžete obrátiť na PhDr. Ľ. Tӧrӧka, PhD., prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF.

   

  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

  Termín podávania prihlášok je 15.február 2016.  

   

 • 15.03.15

  Rád by som Vás požiadal o komunikáciu aktuálne ponúkaných pozícií v rámci našej spoločnosti LEXMAN medzi absolventov roku 2015.

   

  Aktuálne posilňujeme tím projektových manažérov so znalosťou anglického a nemeckého jazyka v Bratislave (v ponuke 1-2 pozície) -
  http://www.profesia.sk/praca/lexman/O2134432

   

  V roku 2015 otvárame pilotný projekt absolventská prax, je určená hlavne pre absolventov ktorým sa nepodarilo nájsť si hneď pracovné miesto, resp. chcú
  si to vyskúšať v praxi - http://www.profesia.sk/praca/lexman/O2134404

   

 • 05.11.14

  Najlepšia záverečná práca

  Cenu 1. ročníka 2014 spoločnosti ASAP-translation.com o najlepšiu záverečnú prácu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo vyhrala naša študentka, Mgr. Veronika Kozárová, ktorá obhájila svoju diplomovú prácu s názvom "Špecifiká práce prekladateľa bez translatologického vzdelania a prekladateľa s príslušným translatologickým vzdelaním z pohľadu prekladateľského procesu a výsledného produktu translátu".

 • 25.09.14

  lingea1

  Od septembra 2014 Katedra translatológie spolupracuje s firmou Lingea.

Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
PDF Print
The Department of Translation Studies provides undergraduate and postgraduate translator and interpreter training. In the BA (Bc.) and MA (Mgr.) study programs, there are about 300 students and about 20 in the PhD. study program. Students can combine two languages out of English, Russian, German, French, and Slovak.

In the year 2011, the MA study program in translation and interpreting offered by the Department became a member of the European Master’s in Translation (EMT) Network set up by the European Commission. The EMT is a quality label for university translation programs at master’s level that meet agreed standards in translator education and EMT Network acts as a forum for member programs and promotes exchange of best practice. The EMT certificate attests the program’s membership in a European network of excellence and enhances the profile of translators - graduates of certified university study programs - on the job market.

The teaching staff and the research team of the Department as well as the other departments collaborating in teaching and research activities in translation studies follow the tradition of theoretical research in translation studies in Nitra going back to the 1970s and 1980s to become known both in Slovakia and worldwide as the Nitra School. The leading figure of the School in the area of translation studies was Anton Popovič (1933-1984) - an outstanding Slovak scholar.

Apart from the teaching staff of the Department of Translation Studies, the staff providing translator and interpreting training are from the Department of English and American Studies, the Department of German Studies, the Department of Russian Studies, the Department of Romance Studies, the Department of Slovak Language, the Department of Slovak Literature, the Department of Philosophy, and the Department of Political and European Studies.