Department of Translation Studies


Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra

Change font size

Increase fontDecrease fontReset font to default
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

About Us

Štúdium translatológie...

 • 15.03.15
 • 11.03.15

  Pozvánka na Študentskú
  vedecko-odbornú umeleckú činnosť

   

  Milí študenti,
  priblížte svojim spolužiakom a pedagógom Vaše odborné záujmy, prácu na rôznych projektoch, či svojej budúcej záverečnej práci a zapojte sa do súťaže Študentská vedecko-odborná umelecká činnosť (ŠVOUČ).

   

  Katedrové kolo študentov Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 (streda).

   

  Poslaním tohto podujatia je najmä umožniť Vám, našim študentom, prezentáciu výsledkov vlastnej odbornej činnosti pred priateľmi a spolužiakmi, ako aj porotou zloženou z Vašich pedagógov. Máte tak možnosť získať nielen odozvu na Vašu prácu, ale aj podnetné rady a námety od Vašich pedagógov v priateľskom a neformálnom prostredí.

  Cieľom súťaže je tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o vedeckú problematiku.

   

  Tematické okruhy súťaže:
  - preklad,
  - tlmočenie,
  - interkultúrne štúdiá.

   

  Prihlášku spolu s prácou je potrebné poslať na e-mailovú adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it najneskôr do 27. marca 2015.
  Po prihlásení budete prostredníctvom e-mailu informovaní o programe a priebehu podujatia.

   

  Pozvánka               Prihláška                Pokyny

 • 05.11.14

  Najlepšia záverečná práca

  Cenu 1. ročníka 2014 spoločnosti ASAP-translation.com o najlepšiu záverečnú prácu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo vyhrala naša študentka, Mgr. Veronika Kozárová, ktorá obhájila svoju diplomovú prácu s názvom "Špecifiká práce prekladateľa bez translatologického vzdelania a prekladateľa s príslušným translatologickým vzdelaním z pohľadu prekladateľského procesu a výsledného produktu translátu".

 • 25.09.14

  lingea1

  Od septembra 2014 Katedra translatológie spolupracuje s firmou Lingea.

Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
PDF Print
The Department of Translation Studies provides undergraduate and postgraduate translator and interpreter training. In the BA (Bc.) and MA (Mgr.) study programs, there are about 300 students and about 20 in the PhD. study program. Students can combine two languages out of English, Russian, German, French, and Slovak.

In the year 2011, the MA study program in translation and interpreting offered by the Department became a member of the European Master’s in Translation (EMT) Network set up by the European Commission. The EMT is a quality label for university translation programs at master’s level that meet agreed standards in translator education and EMT Network acts as a forum for member programs and promotes exchange of best practice. The EMT certificate attests the program’s membership in a European network of excellence and enhances the profile of translators - graduates of certified university study programs - on the job market.

The teaching staff and the research team of the Department as well as the other departments collaborating in teaching and research activities in translation studies follow the tradition of theoretical research in translation studies in Nitra going back to the 1970s and 1980s to become known both in Slovakia and worldwide as the Nitra School. The leading figure of the School in the area of translation studies was Anton Popovič (1933-1984) - an outstanding Slovak scholar.

Apart from the teaching staff of the Department of Translation Studies, the staff providing translator and interpreting training are from the Department of English and American Studies, the Department of German Studies, the Department of Russian Studies, the Department of Romance Studies, the Department of Slovak Language, the Department of Slovak Literature, the Department of Philosophy, and the Department of Political and European Studies.