Katedra translatológie


Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zmeniť veľkosť písma

Zväčšiť písmoZmenšiť písmoNastaviť pôvodnú veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

O nás

Štúdium translatológie...

 • 24.04.17

  Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlasujú prekladateľskú súťaž pre študentov slovenských a maďarských univerzít o cenu Samulea Cambela 2017 z maďarčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do maďarčiny.

   

  Viac informácií a registračný formulár nájdete tu.

   

  Súťažné texty nájdete tu.

 • 21.04.17

  Dovoľujeme si Vás pozvať na diskusiu s názvom Máme sa báť utečencov?, ktorú organizuje Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky. Diskusia sa uskutoční dňa 26.4. o 10.00 v prednáškovej miestnosti P9.

  Plagát k podujatiu nájdete tu.

 • 18.04.17

  Milí študenti! Dávame vám do pozornosti zaujímavú prednášku o budúcnosti Európy, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2017 od 11:00 hod. v aule UKF. Zúčastniť sa môžu aj študenti ne-francúzštinári, keďže bude zabezpečené tlmočenie.

  Plagát k podujatiu

 • 12.04.17

  Dovoľujeme si Vás pozvať na Letnú školu tlmočenia - sériu štyroch odborných seminárov, ktorá sa uskutoční v júli priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa. Je určená študentom a absolventom jazykovedných odborov, tlmočníkom, výskumníkom, ktorí majú záujem oboznámiť sa s problematikou tlmočenia, rozšíriť si poznatky a zručností v rôznych typoch a žánroch tlmočenia.

   

  Viac informácií o podujatí sa dozviete tu.

 • 10.04.17

  Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku prof. Daniela Dejicu-Cartis - "The evolution and the image of the modern translator" - z Politehnica University Timisoara (Rumunsko), ktorá sa uskutoční dňa 27.04.2017 (štvrtok) v budove Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Štefánikovej ulici 67, v miestnosti 129.

 • 23.03.17

  Dávame študentom do pozornosti možnosť dobbrovoľnícky sa podieľať na festivale Divadelná Nitra 2017 a zároveň tak absolvovať aj odbornú prax. Viac informácií sa dozviete na stránkach podujatia a vo video výzve.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
PDF Tlačiť
Katedra translatológie FF UKF v Nitre obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný odbor 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch s možnosťou kombinácie dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk) alebo v kombinácii cudzieho jazyka so slovenským jazykom. Katedra garantuje aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - doktorandský študijný program Translatológia v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Magisterské študijné programy FF UKF v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo dosiahli významné medzinárodné uznanie. Od roku 2011  máme právo používať na základe prísneho medzinárodného hodnotenia značku a logo EMT (European Master’s in Translation). Týmto sa UKF v Nitre - zatiaľ ako jediná univerzita na Slovensku -  zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské štúdium prekladateľstva. Ocenenie našich študijných programov a tým aj získanie členstva našej univerzity v sieti EMT neznamená len medzinárodné uznanie kvality vzdelávania v tomto odbore, ale aj výhody pre našich absolventov v uplatnení sa na európskom i širšom medzinárodnom trhu práce. Značku a logo EMT rešpektujú všetci významní medzinárodní zamestnávatelia – napr. európske inštitúcie a medzinárodné prekladateľské agentúry.

Na zabezpečení študijných programov odboru prekladateľstva a tlmočníctva sa okrem pracovníkov Katedry translatológie podieľajú aj  vyučujúci z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry rusistiky, Katedry romanistiky, Katedry slovenského jazyka, Katedry slovenskej literatúry, Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Katedry filozofie a Katedry politológie a európskych štúdií.

V oblasti vedy a výskumu Katedra translatológie nadväzuje na bohaté tradície translatologického výskumu v Nitre zo 70.- 80. rokov 20. storočia, keď bola Nitra zásluhou prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc. – zakladateľa slovenskej vedy o preklade – a jeho spolupracovníkov z Kabinetu literárnej komunikácie vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre významným pojmom v tomto vednom odbore u nás i v zahraničí.