Department of Translation Studies


Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra

Change font size

Increase fontDecrease fontReset font to default
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

About Us

Štúdium translatológie...

 • 21.09.15

  UKF sa stala členom prekladateľskej asociácie Elia a zapojila sa do Elia Exchange programu (http://www.elia-exchange.org/ukf-in-slovakia-joins-the-ee-program/)

  10. apríla 2015 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo prvé Elia Exchange (EE) fórum a po jeho úspešnom priebehu sa naša univerzita stala členom prekladateľskej asociácie ELIA  (http://www.elia-exchange.org/1st-elia-exchange-forum-slovakia/). EE fórum bolo iniciované neziskovou prekladateľskou asociáciou ELIA (European language industry association), ktorá sa zameriava na prípravu prekladateľov pre prax. Svoju činnosť orientuje  predovšetkým na  poskytovanie výmenných a pracovných stáží študentom prekladateľstva  a  na zlepšenie vzájomnej interakcie medzi akademickým prostredím a reálnou prekladateľskou praxou. EE fóra sa zúčastnili zástupcovia piatich filozofických fakúlt (UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, PU Prešov, UK Bratislava a UPJŠ Košice) a piatich významných prekladateľských agentúr (exe, Lexman, Lexika, Lionbridge, Skrivanek). Počas fóra sa diskutovalo o možnostiach prepojiť  edukačný potenciál univerzitnej prípravy s potrebami a možnosťami praxe, prostredníctvom ELIA Exchange programu (www.elia-exchange.org), ktorý ponúka celoeurópsku platformu pre študentské stáže. Členovia fóra sa zaviazali vypracovať spoločný model spolupráce s tým, že  univerzity poskytnú priestory, študentov a vybavenie a  agentúry  prevezmú funkciu tútorov a budú univerzitám poskytovať spätnú väzbu  o pripravenosti študentov zvládať požiadavky praxe.

  Elia 1Elia Exchange Logo standard rgb

   

   

 • 15.03.15

  Rád by som Vás požiadal o komunikáciu aktuálne ponúkaných pozícií v rámci našej spoločnosti LEXMAN medzi absolventov roku 2015.

   

  Aktuálne posilňujeme tím projektových manažérov so znalosťou anglického a nemeckého jazyka v Bratislave (v ponuke 1-2 pozície) -
  http://www.profesia.sk/praca/lexman/O2134432

   

  V roku 2015 otvárame pilotný projekt absolventská prax, je určená hlavne pre absolventov ktorým sa nepodarilo nájsť si hneď pracovné miesto, resp. chcú
  si to vyskúšať v praxi - http://www.profesia.sk/praca/lexman/O2134404

   

 • 05.11.14

  Najlepšia záverečná práca

  Cenu 1. ročníka 2014 spoločnosti ASAP-translation.com o najlepšiu záverečnú prácu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo vyhrala naša študentka, Mgr. Veronika Kozárová, ktorá obhájila svoju diplomovú prácu s názvom "Špecifiká práce prekladateľa bez translatologického vzdelania a prekladateľa s príslušným translatologickým vzdelaním z pohľadu prekladateľského procesu a výsledného produktu translátu".

 • 25.09.14

  lingea1

  Od septembra 2014 Katedra translatológie spolupracuje s firmou Lingea.

Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
PDF Print
The Department of Translation Studies provides undergraduate and postgraduate translator and interpreter training. In the BA (Bc.) and MA (Mgr.) study programs, there are about 300 students and about 20 in the PhD. study program. Students can combine two languages out of English, Russian, German, French, and Slovak.

In the year 2011, the MA study program in translation and interpreting offered by the Department became a member of the European Master’s in Translation (EMT) Network set up by the European Commission. The EMT is a quality label for university translation programs at master’s level that meet agreed standards in translator education and EMT Network acts as a forum for member programs and promotes exchange of best practice. The EMT certificate attests the program’s membership in a European network of excellence and enhances the profile of translators - graduates of certified university study programs - on the job market.

The teaching staff and the research team of the Department as well as the other departments collaborating in teaching and research activities in translation studies follow the tradition of theoretical research in translation studies in Nitra going back to the 1970s and 1980s to become known both in Slovakia and worldwide as the Nitra School. The leading figure of the School in the area of translation studies was Anton Popovič (1933-1984) - an outstanding Slovak scholar.

Apart from the teaching staff of the Department of Translation Studies, the staff providing translator and interpreting training are from the Department of English and American Studies, the Department of German Studies, the Department of Russian Studies, the Department of Romance Studies, the Department of Slovak Language, the Department of Slovak Literature, the Department of Philosophy, and the Department of Political and European Studies.