Katedra translatológie


Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zmeniť veľkosť písma

Zväčšiť písmoZmenšiť písmoNastaviť pôvodnú veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

O nás

Štúdium translatológie...

 • 25.03.17

  Milí študenti končiacich ročníkov,

  venujte, prosím, pozornosť informáciám o termínoch súvisiacich so štátnymi skúškami v tomto akademickom roku, ktoré nájdete tu.

 • 23.03.17

  Dávame študentom do pozornosti možnosť dobbrovoľnícky sa podieľať na festivale Divadelná Nitra 2017 a zároveň tak absolvovať aj odbornú prax. Viac informácií sa dozviete na stránkach podujatia a vo video výzve.

 • 18.03.17

  Slovensko-český ženský fond ponúka študentom a študentkám ako aj doktorandom a doktorandkám Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbornú stáž. Viac informácií nájdete tu.

 • 06.03.17

  Študentská vedecko-odborná umelecká činnosť

   

  Milí študenti,

  pozývame Vás na Študentskú vedecko-odbornú a umeleckú súťaž (ŠVOUČ), ktorá sa uskutoční v stredu 29. marca 2017, o 9.00 hodpod záštitou Katedry translatológie, FF UKF. Viac informácií o podujatí a o tom, ako sa zapojiť, nájdete tu.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
PDF Tlačiť
Katedra translatológie FF UKF v Nitre obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný odbor 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch s možnosťou kombinácie dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk) alebo v kombinácii cudzieho jazyka so slovenským jazykom. Katedra garantuje aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - doktorandský študijný program Translatológia v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Magisterské študijné programy FF UKF v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo dosiahli významné medzinárodné uznanie. Od roku 2011  máme právo používať na základe prísneho medzinárodného hodnotenia značku a logo EMT (European Master’s in Translation). Týmto sa UKF v Nitre - zatiaľ ako jediná univerzita na Slovensku -  zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské štúdium prekladateľstva. Ocenenie našich študijných programov a tým aj získanie členstva našej univerzity v sieti EMT neznamená len medzinárodné uznanie kvality vzdelávania v tomto odbore, ale aj výhody pre našich absolventov v uplatnení sa na európskom i širšom medzinárodnom trhu práce. Značku a logo EMT rešpektujú všetci významní medzinárodní zamestnávatelia – napr. európske inštitúcie a medzinárodné prekladateľské agentúry.

Na zabezpečení študijných programov odboru prekladateľstva a tlmočníctva sa okrem pracovníkov Katedry translatológie podieľajú aj  vyučujúci z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry rusistiky, Katedry romanistiky, Katedry slovenského jazyka, Katedry slovenskej literatúry, Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Katedry filozofie a Katedry politológie a európskych štúdií.

V oblasti vedy a výskumu Katedra translatológie nadväzuje na bohaté tradície translatologického výskumu v Nitre zo 70.- 80. rokov 20. storočia, keď bola Nitra zásluhou prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc. – zakladateľa slovenskej vedy o preklade – a jeho spolupracovníkov z Kabinetu literárnej komunikácie vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre významným pojmom v tomto vednom odbore u nás i v zahraničí.