Katedra translatológie


Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zmeniť veľkosť písma

Zväčšiť písmoZmenšiť písmoNastaviť pôvodnú veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

We know
what you need    

O nás

Štúdium translatológie...

 • 23.05.18

  Milí študenti 3. ročníka,

  bližšie informácie o tohtoročných štátnych skúškach, ktoré sa budú konať v dňoch 25.05. – 29.05.2018, nájdete tu:

  Termíny obhajob bakalárskych prác

 • 16.05.18

  Preklad v odbornom vzdelávaní

  Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom Preklad v jazykovom vzdelávaní. Seminár sa zameriava na oboznámenie sa s teoretickými základmi a pragmatickými aspektami prekladu rôznych textových žánrov z cudzieho jazyka do slovenčiny, je určený študentom a absolventom jazykovedných odborov, učiteľom cudzích jazykov na základných, stredných a vysokých školách, ktorí majú záujem rozšíriť si svoj kompetenčný profil, príp. zaradiť preklad ako jednu z metód výučby cudzích jazykov.

  viac o podujatí

  prihlasovací formulár

 • 24.05.17

  Milí študenti,

   

  keďže viacerí z Vás nás žiadali o praktické rady k štátnej skúške (obhajoba bakalárskej práce), dávame Vám do pozornosti niekoľko základných usmernení:

   

  Čítať viac...

Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
PDF Tlačiť
Katedra translatológie FF UKF v Nitre obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný odbor 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch s možnosťou kombinácie dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk) alebo v kombinácii cudzieho jazyka so slovenským jazykom. Katedra garantuje aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - doktorandský študijný program Translatológia v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Magisterské študijné programy FF UKF v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo dosiahli významné medzinárodné uznanie. Od roku 2011  máme právo používať na základe prísneho medzinárodného hodnotenia značku a logo EMT (European Master’s in Translation). Týmto sa UKF v Nitre - zatiaľ ako jediná univerzita na Slovensku -  zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské štúdium prekladateľstva. Ocenenie našich študijných programov a tým aj získanie členstva našej univerzity v sieti EMT neznamená len medzinárodné uznanie kvality vzdelávania v tomto odbore, ale aj výhody pre našich absolventov v uplatnení sa na európskom i širšom medzinárodnom trhu práce. Značku a logo EMT rešpektujú všetci významní medzinárodní zamestnávatelia – napr. európske inštitúcie a medzinárodné prekladateľské agentúry.

Na zabezpečení študijných programov odboru prekladateľstva a tlmočníctva sa okrem pracovníkov Katedry translatológie podieľajú aj  vyučujúci z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry rusistiky, Katedry romanistiky, Katedry slovenského jazyka, Katedry slovenskej literatúry, Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Katedry filozofie a Katedry politológie a európskych štúdií.

V oblasti vedy a výskumu Katedra translatológie nadväzuje na bohaté tradície translatologického výskumu v Nitre zo 70.- 80. rokov 20. storočia, keď bola Nitra zásluhou prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc. – zakladateľa slovenskej vedy o preklade – a jeho spolupracovníkov z Kabinetu literárnej komunikácie vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre významným pojmom v tomto vednom odbore u nás i v zahraničí.