Dnes je .

Titulkovací projekt študentov translatológie

Študenti Katedry translatológie sa podieľali na tvorbe slovenských titulkov k francúzskemu dokumentu, ktorý vznikol vďaka iniciatíve Asociácie priateľov Múzea rezistencie Bretónska v spolupráci s prof. Alainom Soubigouom pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, na ktorom sa zúčastnilo 200 francúzskych vojakov.

S ponukou podieľať sa na projekte formou titulkovania oslovil Katedru romanistiky a Katedru translatológie Francúzsky inštitút na Slovensku, ktorému by sme chceli za príležitosť pre študentov touto cestou poďakovať. Autormi titulkov sú študenti 3. ročníka prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický jazyk a francúzsky jazyk, ktorí pracovali pod vedením doktorandky Mgr. Jany Ukušovej z Katedry translatológie a lektora Stéphana Tardyho z Katedry romanistiky. Študenti si museli poradiť so špecifickou terminológiou, morfo-syntaktickými osobitosťami prejavu, ako aj požiadavkami na vysokú presnosť časovania titulkov a získali tak cennú skúsenosť z reálnej práce prekladateľa audiovizuálnych textov. Dúfame, že skúsenosť bude pre študentov odrazovým mostíkom, ktorý ich podnieti k ďalšiemu rozvíjaniu ich profesionálneho záujmu aj o túto oblasť translatológie v spojení s frankofónnym kontextom.

Celý film si možno pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=rkWAtzCid5w&fbclid=IwAR3ZRZ6gZN0luxL7BXmA0_Bann0F28PuwcZzd0NZAg27FHkigpUUtnQhp3o

on 09 september 2019