Dnes je .

Ako si (VY)budovať kariéru v Európskej komisii – motivačné stretnutie pre translatológov

Čo má pre mňa pripravené budúcnosť? Kde sa vidím po ukončení štúdia, prípadne o päť či desať rokov? Akým spôsobom sa dostanem na pozíciu, o ktorej snívam? Podobné otázky si kladie nejeden študent.

Kariéru si treba nielen naplánovať, ale následne na nej aj tvrdo pracovať. Je skvelé, že nám v tom pomáhajú naši pedagógovia, spolužiaci, či známi. Ale hlavne my sami by sme mali na sebe pracovať ustavične a s rozvahou. Ako dospelí ľudia sme si vedomí každej lekcie v minulosti, ktorá nás v našom živote posunula vpred. Pomaly a postupnými krokmi sa človek môže dostať na vyššiu pracovnú pozíciu, naučiť sa jazyk, alebo pridať do svojej osobnej výbavy akúkoľvek inú zručnosť. Každý máme rôzne ambície a musíme si uvedomiť, aké stupienky vedú k nášmu vysnívanému cieľu. Vedomosti a schopnosti nám predsa nespadnú len tak z neba a bez námahy. No z neba môže niekedy udrieť nečakaný blesk v podobe príležitosti na progres. Je iba na nás, či ju využijeme. Študenti prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa jednej takejto príležitosti v podobe prednášky zúčastnili.

Zábava mohla začať, keď sa všetci študenti pripojili pomocou svojich telefónov k interaktívnemu kvízu na stránke kahoot.com. Na otázky typu „Kto preložil Shakespearove diela do slovenčiny“ by ste čakali márne. Otázky sa totiž týkali rozličných tém, ako napríklad prekladateľov v rámci projektov pod záštitou Európskej únie, jazykov prekladaných v Európskom  prostredí, či možností stáže pre ambicióznych študentov. Najviac bodov v kvíze získal samozrejme ten študent, ktorý sa v danej problematike už orientoval. Tí študenti, ktorí sa možnostiam stáže doposiaľ venovali menej, prípadne vôbec, boli na správnom  mieste. Prednáška v podaní Emílie Andrejovej im otvorila dvere do budúcnosti. Pani Andrejová pracuje ako vedúca Kancelárie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad na Slovensku. Informácie boli pre niektorých nové, no určite užitočné, keďže sa týkali možností kariérneho rastu v rámci EÚ inštitúcií.

Študenti sa na úvod dozvedeli niekoľko informácií o počte prekladateľov zamestnaných v štruktúrach Európskej únie, koľko z nich ich je na Slovensku, či v akých jazykových kombináciách sa prekladá. Zvedaví poslucháči sa zaujímali o výhody a nevýhody práce, či o užitočné tipy pre život v úplne iných pracovných podmienkach. Následne boli študentom priblížené možnosti stáže nie len počas štúdia, ale aj po jeho ukončení.

V rámci úvodného kvízu zaznela otázka, ako dlho trvá stáž s názvom Blue Book. Správna odpoveď bola päť mesiacov. Európska komisia ponúka túto pracovnú príležitosť dvakrát za rok pre dvoch vybraných uchádzačov. Podmienkou je ukončený minimálne prvý stupeň vysokej školy, takže nejde iba o príležitosť pre absolventov. Ďalšími podmienkami je perfektná znalosť materinského jazyka a jedného z troch popredných európskych jazykov – angličtiny, francúzštiny, nemčiny. Podmienkou je aj to, že druhý cudzí jazyk vo výbave prekladateľa musí byť úradným jazykom Európskej únie minimálne na úrovni B2. Stáž nie je vekovo obmedzená, koná sa v Luxemburgu a na mesiac je stážistovi poskytnutá finančná podpora až vo výške 1200 €. A navyše nič nevyzerá v životopise lepšie, ako pracovná skúsenosť na európskej úrovni.

Nie je to však jediná možnosť, ako na trhu prekladu nabrať cenné skúsenosti. Ak sa študent nedostane do Luxemburgu, stále má možnosť prihlásiť sa na mesačnú neplatenú stáž v kancelárii u pani Andrejovej v Bratislave, kde sa stretne s rovnakými pracovnými postupmi či nástrojmi. Stáž trvá jedenásť mesiacov a keďže prebieha na Slovensku, je pre študentov oveľa dostupnejšia. Niektorí prítomní mali dokonca už spoluprácu s pani Andrejovou za sebou, takže boli ochotní poskytnúť osobné referencie. Ku každej možnosti stáže boli študentom poskytnuté relevantné informácie ohľadom prihlásenia.

Cenné rady od tých, ktorí majú viac skúseností, by mali mladí ľudia nasávať ako špongie. Nie vždy bolo prístupné také množstvo príležitostí ako dnes. Ak sa chceme v dnešnom svete usilovať o úspech, musíme na sebe neustále pracovať. Ak bola odpoveď na úvodné otázky asi taká, že v horizonte desiatich rokov by ste chceli prekladať pre niektorú z EÚ inštitúcií, nie je v tom žiadny problém – práve vďaka množstvu projektov a hlavne vďaka ľuďom ako Emília Andrejová. Ambiciózny a cieľavedomý študent je pripravený systematicky plánovať a poctivo na sebe pracovať. Príležitosti sú nám na dosah, preto je len na nás, či ich naplno využijeme.

Fotogaléria

 

Bc. Marek Šimunek

študent Katedry translatológie FF UKF v Nitre

on 02 december 2019