Dnes je .

Spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová na Katedre translatológie

Vo štvrtok 27. februára 2020 Katedra translatológie FF UKF privítala známu slovenskú spisovateľku, redaktorku a prekladateľku Janu Juráňovú, nositeľku Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

V rozhovore s vedúcou Katedry translatológie, Dr. Emíliou Perez, priblížila študentom svoju autorskú, ako aj prekladovú tvorbu, ktorá v súčasnosti predstavuje približne 20 preložených titulov. Viaceré z autorkiných diel vyšli v anglickom, nemeckom, francúzskom či maďarskom preklade.

Autorka predstavila v rozhovore najmä tri svoje diela – 7 mojich životov: Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou, Nevybavená záležitosť a Orodovnice, pričom diskusia bola doplnená aj o autorské čítanie vybraných ukážok. Podľa autorkiných slov inšpiráciu pre tvorbu čerpá primárne zo situácie danej doby a reakcie na ňu (krivdy bývalého režimu, konzervatizmus, predsudky, obmedzenosť názorov a pod.) a na potrebu väčšej tolerancie, otvorenosti a znášanlivosti apelovala aj v súčasnosti. V neposlednom rade študentov povzbudila k vlastnej tvorivej a prekladateľskej činnosti. Podujatie podporil Literárny fond na podporu umenia a vydavateľstvo Aspekt.

Fotogaléria

on 02 marec 2020