Dnes je .

Študenti translatológie prekladali o Írsku

Spolupráca medzi Veľvyslanectvom Írska na Slovensku a Katedrou translatológie FF UKF v Nitre sa naďalej rozvíja vďaka dobrým vzťahom medzi týmito inštitúciami. Po preklade bulletinu k výstave Strangers to Citizens, preklade titulkov k írskemu filmu a spoluorganizácii súťaže Mladý prekladateľ 2019 sa dohodli, že budú spolupracovať aj na ďalšom projekte.

Veľvyslanectvo Írska na Slovensku požiadalo Katedru translatológie o preklad turistických textov pre čitateľov denníka Hospodárske noviny. Išlo o texty, ktoré zahŕňali všeobecné informácie o krajine, informácie o zaujímavých mestách a miestach, histórii, o tradičnej írskej hudbe, kultúre a festivaloch, o filmoch natočených v tejto krajine, o írskej gastronómii, klíme, športoch (hlavne golfe), Atlantickej ceste a v neposlednom rade aj o populárnom rybárčení. 

Realizáciu úspešne koordinovali prof. Gromová, doc. Munková a Dr. Welnitzová. Na prekladateľskom projekte participovalo približne 20 študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia Katedry translatológie, ktorí si chceli vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti na reálnom preklade. Vzhľadom na rozsah a náročnosť úlohy celá prekladateľsko-revízna práca trvala vyše mesiaca.

Prekladatelia konzultovali svoje prekladateľské problémy so svojimi projektovými manažérmi a manažéri hľadali najadekvátnejšie riešenia medzi sebou. Ich primárnou úlohou bolo zabezpečiť jednotnosť prekladových riešení. Prvú kontrolu prekladov vyhotovili projektoví manažéri, druhú kontrolu vyhotovila Dr. Welnitzová, ktorá bola zodpovedná za adekvátnosť a plynulosť celého prekladu. Takto zrevidované preklady poslali svojmu zadávateľovi.

Preklad bol súčasťou prílohy HN, ktorá vyšla dňa 17. 3. 2020 pri príležitosti Dňa sv. Patrika, patróna Írska.

Tešíme sa, že naše spoločné veľké dielo sa podarilo. Pani veľvyslankyňa sa nám za našu prácu poďakovala v úvodníku prílohy Hospodárskych novín. Osobne sa všetkým chcela poďakovať na oslavách Dňa sv. Patrika, ktoré sa mali konať dňa 17. 3. 2020 v budove írskej ambasády, no pre všeobecné nariadenia v súvislosti s COVID-19 boli presunuté na neskorší termín.

Na projekte spolupracovali:

Prekladatelia:

Lenka Kleimanová, Simona Sklenárová, Michaela Štefaneková, Alexandra Krebesová, Bibiána Čičalová, Marcela Niniková, Iveta Laurincová, Dagmar Mikleová, Daniela Miklošová, Dominika Balážová, Stanislava Fúsková, Ján Hvozdík, Filip Fekete, Matúš Kúdela, Xénia Kilianová, Ráchel Moravcová, Ivana Mellová, Kristína Lahučká,  Martina Šnircová, Veronika Vránová

Projektoví manažéri:

Janka Šverlová, Jessica Mona Youssefová, Marek Gernát

Technická a preeditačná úprava: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.

Revízia prekladov: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.

Text a foto: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. a doc. RNDr. Daša Munková, PhD.

 

 

on 29 apríl 2020