Dnes je .

Erasmus v Štrasburgu

Po absolvovaní programu Erasmus sa aj ja pripájam k väčšine, ktorá presadzuje názor, že Erasmus je tá najlepšia skúsenosť vysokoškolského života. Síce mi nebolo dopriate stráviť vo Francúzsku celých šesť mesiacov z dôvodu koronavírusu, ktorý sa v dnešných dňoch tak často skloňuje, ale s úsmevom na perách môžem potvrdiť, že naň spomínam len v tom najlepšom. Čo sa týka samotného štúdia, Univerzita v Štrasburgu ponúka veľmi kvalitné štúdium. Ja som tam konkrétne študovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Všetky predmety, ktoré som si vybrala sa vyučovali vo francúzštine, keďže mojim cieľom bolo sa čo najviac zlepšiť v tomto jazyku.

Zo začiatku to pre mňa bolo naozaj náročné, domáce úlohy mi zaberali veľa času (väčšinu úloh tvorili preklady z angličtiny do francúzštiny), musela som si zvykať na 120 až 180 min. vyučovacie hodiny, no vôbec ma to neodradilo, práve naopak, začala som na sebe viac pracovať a po pár týždňoch som sa adaptovala. Vyučovacie hodiny však boli skutočne obohacujúce a často aj veľmi zábavné ako napríklad „francúzština pre prekladateľov“. Venovali sme sa reformulácii článkov, idiomatickým či slangovým výrazom, konverzácii a pod., čo mi naozaj pomohlo obohatiť si slovnú zásobu.  Po vypuknutí koronavírusu som sa rozhodla vrátiť domov, v štúdiu som však pokračovala naďalej, a to dištančnou formou. Skúšky som absolvovala rovnakým spôsobom.

Musím však priznať, že Erasmus ma obohatil vo všetkých smeroch. Vďaka tomuto programu som mohla spoznať úžasných ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými som doteraz v kontakte a prebádať mnoho krásnych miest. Erasmus mi pomohol nakopnúť svoje sebavedomie, a to najmä v konverzovaní vo francúzštine a utvrdil ma  v tom, že cestovanie ma asi nikdy neprestane baviť. Bolo príjemné študovať v krásnom prostredí a byť aspoň chvíľu súčasťou francúzskej kultúry.

Nikol Füzeková
študentka KTR FF UKF v Nitre

on 14 júl 2020