Dnes je .

Tradícia a inovácia už po deviatykrát

V dňoch 10. a 11. februára 2021 sa konal už 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom “Tradícia a inovácia v translatologickom výskume: Preklad v čase”, organizovaný Katedrou translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia odohrávala online, čo otvorilo možnosť zúčastniť sa nielen záujemcom zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj z rôznych vzdialenejších častí sveta. Záujem prichádzal nielen z radov účastníkov, ale aj divákov.

Podujatie oficiálne otvorila dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. V ďalšom príhovore vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Mgr. Emília Perez, PhD., vyzdvihla dlhodobú tradíciu organizovania konferencie, ktorá s malou prestávkou trvá už od roku 2010, ocenila snahu organizátorov a poďakovala členom vedeckého výboru, tvoreného odborníkmi z translatologických pracovísk na Slovensku a vo svete, ktorí garantovali kvalitu podujatia. Napokon v mene organizátorov privítala všetkých zúčastnených Mgr. Mária Koscelníková.

Na doktorandskej konferencii bol program obohatený po prvýkrát aj o prednášku hlavného rečníka. Tento rok ňou bola prof. ucz. dr hab. Agnieszka Szarkowsku z Varšavskej univerzity v Poľsku, ktorá sa podelila o svoje výskumné začiatky v audiovízii a konferenciu otvorila plným priehrštím inšpirácie.

Cieľom konferencie bolo reflektovanie aktuálnych trendov v translatologickom výskume, tradičných prístupov a metód. Tento ročník vniesol do tradičného translatologického výskumu, ako aj do výskumu v dosiaľ neprebádaných oblastiach translatológie aspekt času.

Počas dvoch dní sa na konferencii predstavili doktorandi a mladí výskumníci so zaujímavými témami v piatich sekciách. K príspevkom, ktoré odzneli, sa po jednotlivých sekciách rozvinula plodná diskusia, do ktorej prispeli účastníci, diváci aj členovia vedeckého výboru so svojimi otázkami, myšlienkami či skúsenosťami. Pre účastníkov bol pripravený aj translatologický kvíz prostredníctvom platformy kahoot.it, ktorý mal priaznivý ohlas.

Z konferencie si zúčastnení odnášali nielen príjemný zážitok a zaujímavé informácie, ale aj nové nápady, inšpiráciu a povzbudenie do svojej ďalšej práce. Veríme, že opäť budeme môcť všetkých privítať osobne na pôde našej univerzity na budúci už jubilejný desiaty ročník konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume X.

on 15 február 2021