Dnes je .

Jubilejný ročník Tvorivých prekladateľských reflexií

Dňa 16. marca 2021 otvorila Katedra translatológie FF UKF svoje virtuálne brány a privítala hostí na jubilejnom desiatom ročníku Tvorivých prekladateľských reflexií s podnázvom Kniha, film a médiá v novej dekáde.

Tento ročník sa konal netradične v online priestore, no v tradičnej kvalite. Na virtuálnu pôdu našej univerzity zavítali nové, ale aj staronové tváre a diváci sa mali na čo tešiť. Podujatie sa uskutočnilo pod moderátorskou taktovkou Dr. Andreja Zahoráka. Podujatie otvorila príhovorom vedúca katedry translatológie, Dr. Emília Perez, ktorá si zaspomínala na začiatky a zrod Tvorivých prekladateľských reflexií, bez ktorých si už letné semestre na našej katedre ani nevieme predstaviť.

V rámci programu ako prvá nasledovala diskusia Dr. Perez s Dr. Evou Križkovou, riaditeľkou filmového festivalu Jeden Svet, ktorá priblížila vznik a zámer festivalu a porozprávala divákom, ako príprava takéhoto festivalu prebieha. Katedra translatológie spolupracuje s festivalom Jeden Svet, čo potvrdilo aj niekoľko našich študentov, ktorí iba vyzdvihli dôležitosť tohto festivalu.

Diváci si mali možnosť vychutnať prednášku o slovenskom posunkovom jazyku, ktorú prednášal Dr. Roman Vojtechovský, odborník na slovenský posunkový jazyk, ktorý už po niekoľký raz navštívil našu katedru. Z posunkového jazyka ho bravúrne tlmočila Eva Šoltysová. Inšpiratívna prednáška Dr. Vojtechovského zožala veľký úspech, ktorý potvrdila živá diskusia.

Ďalšia časť programu bola venovaná diskusii Dr. Zahoráka s Mgr. Vlastou Greschovou, redaktorkou vydavateľstva IKAR, v ktorej sa diváci dozvedeli nielen o redaktorskej práci, ale aj o dôležitosti a úlohe textov v živote prekladateľa i redaktora. Mgr. Greschová divákom odporučila nielen kvalitné slovenské knižné texty, ale aj poodhalila zákulisie súčasnej praxe vo vydavateľstve v období pandémie.

Poslednou prednášajúcou bola absolventka Katedry translatológie, Mgr. Linda Magáthová, ktorá v prednáške Mám diplom, a čo ďalej? poskytla divákom a najmä študentom cenné rady, ako sa angažovať počas štúdia a aj po ňom, a ako rozbehnúť úspešnú prekladateľskú a tlmočnícku kariéru. Veríme, že po tejto prednáške už nebolo na podujatí nemotivovaného diváka.

Podujatia sa zúčastnila takmer stovka registrovaných účastníkov. K jubileu želáme Tvorivým prekladateľským reflexiám ešte veľa úspešných ročníkov, hostí a divákov a veríme, že budúci rok sa podujatia budeme môcť zúčastniť v klasickej prezenčnej forme.

Fotogaléria

Organizačný tím:

Mgr. Emília Perez, PhD.
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Mgr. Mária Koscelníková

Podujatie je výstupom projektov VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch a projektu UGA Prekladateľská a redakčná prax v slovenskom a medzinárodnom kontexte.

on 18 marec 2021