Dnes je .

Britský profesor prednášal pre študentov translatológie

V piatok, 16. apríla 2021, sa uskutočnila  online prednáška a následná diskusia s britským profesorom Patrickom J. Cornessom, hosťujúcim profesorom translatológie na Coventry University v Anglicku s názvom Some experiences of an English translator from Slavonic languages.

Profesor Patrick J. Corness sa okrem pedagogickej činnosti už viac ako dvadsať rokov venuje  aj umeleckému prekladu do anglického jazyka a to predovšetkým z češtiny, nemčiny, poľštiny, ruštiny a ukrajinčiny. Okrem toho do angličtiny preložil aj viaceré odborné publikácie venované translatológii, spomedzi ktorých možno vyzdvihnúť najmä monografiu Jiřího Levého Umění překladu, ktorá vyšla v roku 2011 v prestížnom vydavateľstve John Benjamins Publishing Company. Je členom viacerých medzinárodných organizácií združujúcich spisovateľov a prekladateľov umeleckej literatúry, napríklad, The Society of Authors,  The Translators Association a The European Society of Authors. V oblasti vedy a výskumu spolupracoval okrem iných aj s Karlovou univerzitou v Prahe a Akadémiou vied Českej republiky.

Piatkovej prednášky sa zúčastnilo viac ako 80 študentov a niekoľko pedagógov Katedry translatológie. Vo svojej prednáške sa s nami podelil o svoje skúsenosti s prekladom literárnych diel a odborných publikácií do angličtiny, priblížil úskalia prekladateľskej práce a študentom poskytol podnetné odpovede na množstvo otázok, ktoré mu adresovali v rámci diskusie. Touto cestou by sme sa chceli všetkým zúčastneným poďakovať za príjemnú atmosféru, ktorú sa nám spoločne podarilo vytvoriť. Profesor Parick J. Corness po prednáške a diskusii ocenil odbornú aj jazykovú úroveň našich študentov a zároveň prejavil záujem v budúcnosti navštíviť našu univerzitu aj osobne.

Organizátorka podujatia: PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD.
Technická spolupráca: Mgr. Matej Martinkovič

on 21 apríl 2021