Dnes je .

Workshop venovaný prezentácii prekladateľského softvéru Trados

Dňa 10. júna 2021 o 10.30 sa uskutoční workshop venovaný predstaveniu prekladateľského softvéru SDL Trados Studio, ktorý budú viesť prekladatelia zo slovenského oddelenia pre preklad Európskej komisie.

Workshop je vyústením prekladateľského projektu, do ktorého boli počas semestra zapojení viacerí študenti Katedry translatológie. Študenti budú mať možnosť oboznámiť sa so základnými prvkami a funkciami softvéru, ktorý v súčasnosti patrí k najviac používaným softvérom CAT (computer-assisted translation) v prekladateľskom odvetví. Pozornosť sa bude venovať najmä tomu, ako budú prekladatelia pri práci s Tradosom využívať terminologické databázy s prekladateľskými riešeniami, ktoré študenti počas semestra vytvorili.

on 09 jún 2021