Dnes je .

Online prezentácia prekladateľského softvéru

Dňa 10. júna 2021 Katedra translatológie zorganizovala v spolupráci s Európskou komisiou online prezentáciu venovanú prekladateľskému softvéru Trados. Prezentáciu viedli prekladatelia zo slovenského prekladateľského oddelenia Európskej komisie Jana Tomašcová, ktorá pôsobí ako koordinátorka kvality, a Matej Vlačiha, odborník na prekladateľské technológie.

Na organizácii podujatia sa podieľala aj Emília Andrejová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Spoločne študentom priblížili základné funkcie softvéru Trados, ktorý je v súčasnosti veľmi dôležitým nástrojom pri prekladateľovej práci.

Prezentácia bola zameraná predovšetkým na to, ako v Tradose pracovať efektívne, rýchlo a zároveň vytvoriť adekvátny preklad, ako pri preklade využívať prekladateľské pamäte či terminologické databázy. Veríme, že si študenti upevnili svoje znalosti o tomto prekladateľskom nástroji, aby ich onedlho mohli využívať aj v praxi.

 

 

                 

on 25 jún 2021