Dnes je .

Model European Union Strasbourg 2021

Slovensko je členom Európskej únie už od roku 2004, no ešte aj dnes je fungovanie jednotlivých európskych inštitúcií pre mnohých mätúce, nejasné či vzdialené. S cieľom priblížiť zákonodarné postupy a procesy mladej generácii sa uskutočňuje medzinárodná simulácia Model European Union Strasbourg (MEUS), ktorá sa od roku 2007 každoročne koná v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Zatiaľ čo v roku 2020 nebolo možné konferenciu realizovať vôbec, v roku 2021 sa organizátori rozhodli podujatie sprostredkovať v online režime. Účastníci, ktorí prešli výberovým konaním, sa tak mohli zhostiť pozícií poslancov Európskeho parlamentu, ministrov Rady, zástupcov záujmových skupín, novinárov a tlmočníkov z „pohodlia“ domova.

Konferencia MEUS prebiehala počas dvoch víkendov: 25. 9.  – 26. 9.  a 2. – 3. 10., kedy sa konali simulované online zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, na ktorých sa politickí aktéri zaoberali dvoma návrhmi. Podstatou prvého návrhu bolo predchádzanie šírenia teroristického obsahu online a druhý hovoril o Fonde na spravodlivú transformáciu. Počas konferencie sa s oboma návrhmi pracovalo na základe funkčných a reálnych legislatívnych postupov a tak mohli účastníci z 30 krajín na vlastnej koži pocítiť, aké je byť súčasťou rozhodovacích a legislatívnych procesov a postupov v rámci európskych štruktúr.

Neodmysliteľnou súčasťou konferencie sú aj tlmočnícke služby. Konferencia MEUS 2021 mohla vďaka tlmočníkom ponúknuť tlmočenie v rámci ďalších ôsmich jazykov okrem angličtiny, ktorá bola základným pracovným jazykom konferencie. K dispozícii boli tlmočnícke kabíny z Francúzska, Nemecka, Grécka, Talianska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Španielska. Hoci sa tohtoročná simulácia uskutočnila len v online forme a nie v budove Európskeho parlamentu, skúsenosti zo spolupráce nielen v rámci slovenskej kabíny ale aj s ďalšími zúčastnenými tlmočníkmi umocnili celkový zážitok z konferenčného tlmočenia. Týždne príprav, workshopov a prednášok vyústili do vernej simulácie, ktorá tlmočníkom umožnila okúsiť, aké to je tlmočiť vyostrenú výmenu názorov politických oponentov, stanoviská jednotlivých politických skupín, argumenty ministrov alebo autentické tlačové konferencie s otázkami od novinárov. Skvelá organizácia a zodpovední koordinátori napomohli k tomu, aby si každý z účastníkov odniesol z konferencie len tie najlepšie skúsenosti, pocity, dojmy a v neposlednom rade aj spomienky.

Účasť na konferencii MEUS v pozícii tlmočníka je nenahraditeľná skúsenosť, ktorá mi priblížila dynamiku konferenčného tlmočenia a ponúkla možnosť spoznať ľudí z rôznych kútov Európy a sveta. Ide o jedinečnú príležitosť, ako v bezpečnom prostrední preveriť svoje tlmočnícke zručnosti, stretnúť sa so slovenskými a aj zahraničnými „kolegami“ a vyskúšať si na vlastnej koži, aké je tlmočiť v európskych inštitúciách. Ak váhate, už viac nemusíte, o rok sa prihláste aj vy.

 

Michal Ganát

on 12 október 2021