Dnes je .

Katedra translatológie na medzinárodnom kolokviu a stretnutí EMT v Nemecku

Preklad je jazyk Európy.“

V tomto duchu sa v dňoch 20. – 21. októbra na Univerzite v Lipsku konalo prestížne medzinárodné stretnutie členov European Masters' in Translation Európskeho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. Míting spojený s kolokviom mal hybridnú formu a zúčastnili sa ho predstavitelia špičkových európskych programov zameraných na vzdelávanie budúcich prekladateľov. Medzi pozvanými účastníkmi, ktorí mali príležitosť zavítať do Lipska osobne, boli aj doc. Emília Perez, PhD. a Mgr. Soňa Hodáková, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre.

Doc. Perez prezentovala aktivity pracovnej skupiny EMT zameranej na audiovizuálny preklad a tiež vízie a plány siete EMT na poli inklúzie a dostupnosti. Dr. Hodáková predniesla prednášku na tému duševné zdravie a pohoda vysokoškolských študentov a učiteľov počas dištančného vzdelávania.

Intenzívnu výmenu skúseností a diskusie medzi predstaviteľmi európskych univerzít a súkromného sektora uzavrela hosťujúca univerzita predstavením svojich aktivít na poli prekladu a viacjazyčnosti.

Toto prestížne podujatie ponúklo možnosť prezentovať aktivity Katedry translatológie, ktoré rezonujú v celoeurópskom kontexte a v neposlednom rade tiež príležitosť načerpať inšpiráciu a motiváciu do ďalších užitočných projektov a perspektívnych medzinárodných partnerstiev.

Fotogaléria

 

Text a foto: Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

on 22 október 2021