Dnes je .

Rektor UKF ocenil výnimočných študentov aj z radov Katedry translatológie

Tradične, no v netradičnom online šate, sa 15. novembra 2021 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít uskutočnilo stretnutie rektora UKF Libora Vozára a úspešných študentov našej univerzity, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry.


Oceňovanie, v rámci ktorého získavajú študenti okrem uznania rektora UKF aj mimoriadne štipendium, sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Za rok 2021 ocenil rektor UKF desiatich výnimočných študentov, ktorých za mimoriadne výsledky, dosiahnuté najmä v uplynulom roku, navrhli jednotlivé fakulty UKF. Medzi nimi boli ocenení aj naši piataci, Bc. Michal Ganát a Bc. Eva Verebová. Michal získal 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Prekladateľská univerziáda v kategórii umelecký preklad a stal sa absolútnym vítazom. Eva pôsobila na prestížnom medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, kde bola ocenená Dobrovoľníčkou roka. Obaja naši študenti sa angažujú aj na rôznych ďalších podujatiach doma i v zahraničí.

Eve a Michalovi srdečne gratulujeme!

on 21 november 2021