Dnes je .

Deň otvorených dverí na Katedre translatológie plný aktivít

Katedra translatológie FF UKF v Nitre aj tomto roku privítala množstvo záujemcov o štúdium. Organizátori pritom okrem iného stavili na praktické ukážky rôznorodých prekladateľských a tlmočníckych činností. Stredoškoláci tak mohli zažiť malú ochutnávku práce konferenčného tlmočníka v tlmočníckej kabíne, zhodnotiť (menej) vydarené preklady názvov v oblasti turizmu a gastronómie či nazrieť do repertoára prekladateľa pre dabing a titulky.

Pestrosť programu i bohatá účasť svedčia o úspešnosti Dňa otvorených dverí na KTR a veríme, že aj v ďalšom roku sa nám podarí študentom ukázať, prečo sme na Slovensku absolútna špička v príprave budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

Text: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Foto a promo materiály: archív KTR

on 05 december 2022