Dnes je .

doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Kontaktné informácie:Andrej Zahorák

Kancelária č.: 321

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

Profil:

Je tajomník Katedry translatológie a tútor pre študentov prvého ročníka. Vyštudoval prekladateľstvo – tlmočníctvo v kombinácii nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra na Katedre translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde získal doktorát a v roku 2022 sa habilitoval za docenta v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

V októbri 2021 absolvoval expertný vzdelávací pobyt pre prekladateľov beletrie v Dome prekladateľov v Loorene (Švajčiarsko), v roku 2022 mobilitu na Inštitúte translatológie Innsbruckej univerzity.

Jeho vedecký záujem sa sústreďuje na problematiku interkultúrneho aspektu v prekladovej komunikácii s akcentom na precedentnosť; umelecký a audiovizuálny preklad (dabingový preklad a titulkovanie pre sluchovo znevýhodnených). Vyučuje prekladové a tlmočnícke disciplíny z ruského a nemeckého jazyka a metodiku prekladu a tlmočenia. Je autorom monografie Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena (Peter Lang, 2019), za ktorú získal Cenu rektora UKF za monografické dielo a Cenu dekanky FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť za rok 2019. Okrem toho je autorom monografie Precedentné fenomény ako nástroj v interpretácii prekladového umeleckého textu (2022) a spoluautorom monografie Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák: problematika titulkovania pre nepočujúcich (2016).

Aktívne sa venuje prekladu beletrie z nemčiny a ruštiny, spolupracuje s viacerými slovenskými vydavateľstvami (Tatran, Ikar, Absynt) a v jeho preklade doposiaľ vyšlo 10 knižných titulov.

Pravidelne prezentuje výsledky svojho výskumu na domácich i zahraničných konferenciách a odborných fórach (Česko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Rakúsko, Bielorusko, Rusko, Kazachstan), je hlavným riešiteľom projektu KEGA Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva, participuje na viacerých národných i medzinárodných projektoch (APVV, VEGA, Akcia Rakúsko – Slovensko).