Dnes je .

Mgr. Jakub Absolon, PhD.

Profil:

Mgr. Jakub Absolon, PhD. je riaditeľ a spolumajiteľ prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o., kde sleduje najnovšie svetové trendy v prekladateľskom odvetví a navrhuje ich aplikáciu do procesov spoločnosti.  V minulosti pôsobil ako prekladateľ a tlmočník v ZVJS SR najmä pri komunikácii s Radou Európy v problematike väzenstva a je autorom niekoľkých publikácií.  V roku 2006 inicioval založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska ATCSK a v rokoch 2013-2015, 2007-2009 pôsobil ako prezident tejto asociácie. Pôsobí tiež ako školiteľ softvérov pre počítačom podporovaný preklad a ako externista na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša problematiku normy STN EN 15038 a riadenie rizika v prekladateľstve. Príležitostne prednáša na podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je vydavateľom internetového portálu pre prekladateľov www.ProTranslator.eu.