Dnes je .

Spolupráca s praxou

Kladieme dôraz na rozvíjanie praktických zručností našich študentov, čo im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce. O úspešnom uplatnení v profesii svedčia naši úspešní absolventi.

Študenti KTR majú možnosť pracovať na reálnych projektoch v oblasti prekladu, tlmočenia a v oblasti audiovizuálneho prekladu pod vedením pedagógov ako aj vykonávať prax v prekladateľských agentúrach, firmách a inštitúciách u nás i v zahraničí.

Prekladateľské a tlmočnícke projekty realizované študentmi KTR

Preklad titulkov k medzinárodným filmovým festivalom:

Spolupráca so združením Človek v ohrození

JEDEN SVET 2020

https://www.jedensvet.sk/2021/01/12/studenti-prekladatelstva-z-celeho-slovenska-otitulkovali-desiatky-dokumentov-jedneho-sveta/

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/28-uvodna-stranka/289-katedra-translatologie-partnerom-medzinarodneho-filmoveho-festivalu

JEDEN SVET 2012-2016

 

Preklad a titulkovanie dokumentárnych filmov:

Spolupráca s Ústavom pamäti národa

SILA SVEDECTVA/THE POWER OF WITNESSING (spolupráca s Ústavom pamäti národa SR)

34. dodatok: Právo na manželstvo (Spolupráca s Írskou ambasádou)

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/28-uvodna-stranka/232-zaujimavy-titulkovaci-projekt-v-spolupraci-s-irskym-velvyslanectvom

Strangers to Citizens

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/28-uvodna-stranka/249-vystava-potvrdzuje-dobre-vztahy-s-ambasadou-irska

CESTA VON (spolupráca s rovnomenným občianskym združením)

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/28-uvodna-stranka/273-studenti-katedry-translatologie-sucastou-vyznamneho-filmoveho-projektu

75ème anniversaire du Soulèvement national slovaque : témoignage exclusif de Roger Naël (spolupráca s Asociáciou priateľov Múzea rezistencie Bretónska)

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/28-uvodna-stranka/223-titulkovaci-projekt-studentov-translatologie

 

Tlmočenie na divadelných podujatiach a festivaloch:

Spolupráca s medzinárodným divadelným festivalom Stretnutie – Setkání – Spotkanie – Találkozás

Tlmočenie na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2009-2019

 

Okrem vyššie uvedených projektov pravidelne spolupracujeme s agentúrami združenými v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska.