Dnes je .

Tradícia a inovácia v translatologickom výskume

Oddelenie translatológie FF UKF v Nitre Vás pozýva na 2. translatologickú konferenciu doktorandov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume, ktorá sa uskutoční dňa 8. 2. 2011 v priestoroch Filozofickej fakulty.

Detailné informácie nájdete v programe.

Tešíme sa na Vašu účasť!