Dnes je .

Preklad a film

Po mnohých pozitívnych ohlasoch a úspechu októbrových Tvorivých prekladateľských reflexií sme sa pod záštitou Oddelenia translatológie FF UKF v Nitre rozhodli pripraviť pre našich študentov ďalšie podujatie venované prekladu a jeho fungovaniu v praxi – tentokrát pod názvom PREKLAD A FILM. Podujatie je zamerané najmä na praktické aspekty prekladu audiovizuálnych textov. Počas celého dňa bude prebiehať viacero diskusií a tvorivých dielní s autormi slovenských dialógov, režisérmi, prekladateľmi titulkov či kritikmi prekladu AVT. Veríme, že podujatie zaujme mnohých a prehĺbi ich záujem o túto oblasť prekladu!!!

Program

V rámci sprievodných akcií podujatia majú študenti UKF i skvelú možnosť otitulkovať svoj prvý film!!! Stačí zapojiť sa do súťaže v preklade titulkov!!!

Dialógová listina

Otitulkujte svoj prvý film!!!