Dnes je .

Írsko (stratené a) nájdené v preklade

Katedra translatológie FF UKF pozýva všetkých nadšencov prekladu, írskej literatúry a kultúry na podujatie s názvom Írsko (stratené a) nájdené v preklade, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2012 (štvrtok) o 11:00 v Akropole na Hodžovej ulici 1.

Čaká na Vás bohatý program, ktorého súčasťou bude vyhodnotenie letnej prekladateľskej súťaže umeleckých textov, dramatizované čítanie pôvodných textov a ich prekladov. Zaujímavým obohatením programu je i prezentácia írskej hudby a kultúry (Kolářová, Hanusová, Kostolány).

Toto podujatie podporil aj veľvyslanec Írskej republiky na Slovensku – pán  Brian McElduff a šéfredaktorka časopisu Revue svetovej literatúry – Jarmila Samcová – sa podieľala na hodnotení textov prekladu.

Tešíme sa na Vás.

Organizátori: Katedra translatológie (Lýdia Čechová, PhD., Mgr. Ján Želonka, Jozef Klinga, Bc.), Katedra slovenského jazyka (Marcel Olšiak, PhD.)

Obrázok na plagáte: autor: Jeanette Woitzik[ová]