Dnes je .

Prednáška Médiá a politika Francúzska

Dňa 21. novembra 2012 sa v Sieni Konštantína Filozofa konala prednáška na tému Médiá a politika Francúzska, ktorú si spoločne vo francúzštine pripravili prvá radkyňa veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Helene Roos a tlačový atašé Ambasády Francúzskej republiky na Slovensku Dider Rogasik. Prednášky sa zúčastnilo okolo 70 študentov študijných odborov v kombinácii s francúzskym jazykom.