Dnes je .

Katedra translatológie privítala vzácnych hostí z Belgicka

Dňa 15. marca 2013 sa z iniciatívy doc. Jany Bírovej konal deň prednášok z francúzskej filológie, a to pri príležitosti osláv frankofónie. Prednášky slávnostne otvoril prof. Bernard Garaj, dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre a J. E. pán Walter Lion, veľvyslanec Belgicka na Slovensku. Katedra translatológie v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pozvali dvoch celosvetovo uznávaných profesorov, aby sa podelili so svojimi vedomosťami – emeritného profesora Michela Defournyho, profesora detskej frankofónnej literatúry na Univerzite v Liège a zakladateľa najväčšej knižnice zameranej detskej literatúry, a emeritného profesora Jean-Marie Klinkenberga, lingvistu, člena Belgickej kráľovskej akadémie a šéfredaktora karentovaného časopisu Français moderne. Komunikačným mediátorom počas slávnostného otvorenia bol doc. PhDr. Peter Kopecký.

Počas dňa bohatého na témy, ktoré nie sú zahrnuté do študijných programov, mali študenti, učitelia UKF a profesori možnosť spojiť svoje úsilie o rozvoj francúzskeho jazyka na Slovensku. Na podujatí svoje schopnosti a znalosti predviedli študenti Zuzana Šimková (FF UKF), zakladatelia web stránky francuzstina.eu Lukáš Lehota (Žilina), Janka Blanárová (Prešov) a Simona Kunochová a Tatiana Hrubjaková (B. Bystrica).