Dnes je .

Prednáška – Ass. Prof. Dr. Alenka Valh Lopert

MILÍ KOLEGOVIA A ŠTUDENTI!

V rámci medzinárodného projektu CEEPUS navštívi UKF v Nitre dňa 6. 5. 2013 Ass.Prof. Dr. Alenka Valh Lopert z Univerzity v Maribore (Slovinsko).

Prof. Valh Lopert bude mať prednášku z oblasti prekladu a tlmočenia, ktorá sa uskutoční 6. 5. 2013 od 9.15 do 10.45 v miestnosti P-6 na Tr. A. Hlinku.

Téma prednášky:
Between standard and non-standard in translating/interpreting

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.
Koordinátor siete CEEPUS FF UKF v Nitre

Plagát