Dnes je .

Lokalizácia v praxi – prednáška a workshop

Dňa 11. 4. 2017 sa na pôde Katedry translatológie konala prednáška a workshop zástupcu medzinárodnej prekladateľskej spoločnosti Moravia, ktorých témou bol crowdsourcing v procese lokalizácie.

S prednáškou vystúpil Mgr. Matúš Jožio, absolvent prekladateľstva a tlmočníctva na Prešovskej univerzite v Prešove, t. č. zamestnanec a zástupca medzinárodnej prekladateľskej a lokalizačnej agentúry Moravia. Témou jeho prednášky bol crowdsourcing v lokalizácii. Akokoľvek obidva pojmy môžu znieť cudzo, ako používatelia počítačov a internetu sa s nimi stretávame každý deň.

Lokalizácia je preklad a technicko-adaptačná príprava jazykových mutácií softvérových balíkov na konkrétne národné trhy a crowdsourcing je forma spolupráce veľkej skupiny alebo komunity internetových používateľov na realizácii veľkej úlohy (napr. financovanie projektov, rozoznávanie nečitateľných znakov v naskenovaných dokumentoch alebo aj preklad). Rozširovanie týchto fenoménov a stúpajúci dopyt po nich zo strany medzinárodných korporácií, neziskového sektora (napr. tzv. open-source softvér) a aj širšej verejnosti (napr. na sociálnych sieťach) bude mať v blízkej budúcnosti dopad aj na zmenu prekladateľskej profesie.

Cieľom prednášky preto bolo nielen priblížiť adeptom prekladateľstva, čo crowdsourcing a lokalizácia sú, ale ich aj oboznámiť s možnosťami spolupráce na crowdsourcingovom projekte pre študentov, ktorý v najbližšom čase plánuje na viacerých slovenských univerzitách spustiť spoločnosť Moravia.

  • Plagát k podujatiu