Dnes je .

Mladý prekladateľ už po piatykrát

Dňa 10. 11. 2017 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2017. Súťaž MP je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú reálne vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl.

Piaty ročník Mladého prekladateľa ponúkol súťaž v preklade z piatich svetových jazykov: španielčiny, francúzštiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny do slovenčiny. Novinkou bola kategória titulkovania z angličtiny, ktorá si hneď získala svojich priaznivcov. Tento rok sa súťaž rozšírila aj geograficky, participovali na nej študenti nielen z Nitrianskeho, ale aj Trnavského kraja.

Hlavnou témou tohtoročného Mladého prekladateľa bola Tolerancia: spoločenská a politická, názorová a rasová, tolerancia medzi národmi, tolerancia k inakosti a tolerancia ako rešpekt ku komunikačnému partnerovi. Tieto podoby tolerancie boli prítomné v poviedkach a textoch určených na preklad.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže otvoril prodekan FF UKF v Nitre PhDr. Ľuboš Torok, PhD. a vedúca Katedry translatológie Mgr. Emília Perez, PhD. Členovia Katedry translatológie – Dr. Perez, Dr. Záhorák a Mgr. Absolon  predstavili stredoškolákom svoju prácu – prácu profesionálnej titulkárky, prekladateľa umeleckej literatúry a top manažéra prekladateľskej agentúry a tým poukázali na možné uplatnenie absolventov daného odboru.

Program slávnostného vyhlásenia výsledkov spestrili svojím spevom študentky 1. roč. KTR Vanesa Vodárová a Ema Junasová. Výherné preklady predniesli študenti KTR Daniel Gyürüsi, Lucia Olejníková, Ema Malíšková, Silvia Poláková a Martina Dobiasová, výherný preklad sekcie titulkovanie z angličtiny odznel v audiovizuálnom diele s titulkami zapracovanými vo videu.

Piaty ročník súťaže opäť zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 305 prekladov z 20 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl). Každým rokom narastá nielen záujem študentov a pedagógov, ale aj kvalita odovzdaných prekladov. Poroty jednotlivých sekcií sa zhodili na tom, že prekladateľské riešenia študentov sú z roka na rok kreatívnejšie, premyslenejšie a lepšie zvládnuté.

Odborné komisie zastúpené Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Lenkou Michelčíkovou (FJ), Dr. Andrejom Zahorákom (RJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ) a Dr. Emíliou Perez (titulkovanie z AJ) vyhlásili nasledovné výsledky:

Španielsky jazyk:

1. miesto: neudelené
2. miesto: Horňáková Jana, Gymnázium Golianova Nitra
3. miesto: Šuppová Terézia, Gymnázium Párovská, Nitra

Francúzsky jazyk:

1. miesto: Timotej Jóža, Gymnázium Šaľa
2. miesto: Petra Harišová, Gymnázium Nové Zámky
3. miesto: Eva Frtúsová, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice

Ruský jazyk:

1. miesto: Matúš Haulík, Gymnázium Nové Zámky
2. miesto: Júlia Chvojková, Gymnázium Saratovská, Levice
3. miesto: Zuzana Budayová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Nemecký jazyk:

1. miesto: Radka Meňušová, Gymnázium Vráble
2. miesto: Tereza Poláčková, Gymnázium Golianova, Nitra
3. miesto: Šimon Krošlák, Gymnázium Topoľčany (ul. 17. novembra)

Anglický jazyk:

1. miesto: Alžbeta Mikušová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra
2. miesto: Martin Stanko, Gymnázium Nové Zámky
3. miesto: Katarína Vnuková, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Vzhľadom na veľký záujem o preklad z anglického jazyka v danej sekcii boli porotou ocenené aj tieto preklady:
Miriam Krivosudská, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Andrea Annie Kubiňanová, Gymnázium Golianova, Nitra
Peter Vaško, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
Magdaléna Zimmermannová, Gymnázium ul. 17.novembra, Topoľčany
Lucia Gašparovičová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Lucia Gálová, Gymnázium Golianova, Nitra
Natália Gogolová, Gymnázium Golianova, Nitra
Radka Hanková, Gymnázium ul. 17.novembra, Topoľčany
Janka Hroššová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Vanesa Packová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Titulkovanie z angličtiny:

1. miesto: Renáta Grúnerová, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
2. miesto: Lívia Furdová, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
3. miesto: Katarína Jurdová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Cenu poroty získali:

Simona Bielková, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Viktória Depešová, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
Johana Rajnohová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Do súťaže Mladý prekladateľ sa tento rok zapojili tieto školy (v abecednom poradí):

Gymnázium Andreja Vrábla Levice (30 študentov)
Gymnázium Golianova Nitra (24 študentov)
Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce (10 študentov)
Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa (26 študentov)
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda (5 študentov)
Gymnázium Nové Zámky (24 študentov)
Gymnázium Párovská Nitra (15 študentov)
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra (16 študentov)
Gymnázium Šahy (14 študentov)
Gymnázium Šurany (3 študenti)
Gymnázium 17. novembra Topoľčany (11 študentov)
Gymnázium Vráble (26 študentov)
Gymnázium Želiezovce (6 študentov)
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice (6 študentov)
Obchodná akadémia Nitra (2 študenti)
Obchodná akadémia Šurany (7 študentov)
Obchodná akadémia Topoľčany (8 študentov)
Obchodná akadémia Zlaté Moravce (44 študentov)
Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury Trnava (5 študentov)
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra (23 študentov)

Súťaž Mladý prekladateľ sa pravdepodobne vďaka svojej kreativite teší veľkej obľube u študentov stredoškolákov a ich vyučujúcich a s mnohými školami Katedra translatológie spolupracuje od začiatku projektu.

Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú FF UKF za podporu podujatia, doktorandom KTR Mgr. Janke Ukušovej, Mgr. Szabolcsovi Mészárosovi, Mgr. Jakubovi Absolonovi a Mgr. Martinovi Kažimírovi za pomoc pri vedení agendy a technickom zabezpečení súťaže, poďakovanie ďalej patrí prof. Natálii Muranskej, PhD. a doc. Eve Dekanovej, PhD., členom jednotlivých komisií, Mgr. Mirovi Fedorovi za technické zabezpečenie podujatia, Mgr. Radekovi Bezvodovi za fotografovanie a v neposlednom rade študentom KTR, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu podujatia.

Veľká vďaka patrí zúčastneným študentom a pedagógom za prejavený záujem o súťaž, entuziazmus a osobnú účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

Fotogalériu nájdete tu.

Napísala: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.

Foto: Mgr. Radek Bezvoda