Dnes je .

Diskusia so spisovateľkou a novinárkou Irenou Brežnou a prezentácia jej publikácie Postrehy emigrantky

Katedra translatológie FF UKF v Nitre a feministická vzdelávacia organizácia ASPEKT pozývajú na diskusiu so spisovateľkou a novinárkou Irenou Brežnou spojenú s prezentáciou publikácie Postrehy emigrantky.

Publikácia ponúka výber esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017 a je už šiestou knihou uznávanej autorky vydanou v slovenčine.

Dátum a čas: 3. 12. 2018 o 11:00 hod.

Miesto: Akropola FF, Hodžova 1

Postrehy emigrantky