Dnes je .

Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie?

Cieľom siedmeho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie? je prezentovať inovatívne prístupy k tradičným oblastiam translatologického výskumu a počiatky bádania v nových doposiaľ menej preskúmaných oblastiach.Tešíme sa na stretnutie!

Dátum konania: 7. a 8. február 2019

Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Akropola (miestnosť H-307), Hodžova ulica 1, Nitra, Slovensko

Konferenčný poplatok: 70 EUR

Ubytovanie: S rezerváciou ubytovania v Nitre Vám radi pomôžeme. Konferenčný poplatok však nezahŕňa náklady na ubytovanie.

Jazyky konferencie: slovenčina, čeština, angličtina

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Deadline pre zaslanie prihlášky a abstraktu: 2. január 2019

Informácia o akceptovaní prihlášky a abstraktu: 10. január 2019