Dnes je .

Tvorivé prekladateľské reflexie 6. Ideály vs. prax

Chcete sa venovať prekladateľskému remeslu? Neviete, ako začať? Kto a za akých podmienok sa dokáže uplatniť na našom trhu? Podľa čoho si vyberajú prekladateľov vydavateľstvá a ako sa dá uchytiť ako prekladateľ titulkov či filmových dialógov? Ďalší ročník Reflexií sa bude venovať práve týmto otázkam.

Na podujatie Vás srdečne pozývajú Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre.

Termín: 20. októbra 2015

Organizačný tím:
Mgr. Emília Perez, PhD.
PhDr. Mária Kiššová, PhD.
Mgr. Andrej Zahorák

Program podujatia

Podujatie sa uskutoční vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov: VEGA 1/0547/14 Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania a UGA III/16/2015 Umelecký a audiovizuálny preklad vo výučbe cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie.