Dnes je .

Seminár Možnosti odbornej praxe

Katedra translatológie FF UKF v Nitre Vás srdečne pozýva na odborný seminár

Možnosti odbornej praxe

so zástupcami prekladateľských spoločností Tetras, Lexika, Exe a ASAPtranslation združených v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK), ktorý sa bude konať 5. 3. 2019 o 9:15 hod. v miestnosti Š-129.