Dnes je .

Diskusia s prekladateľkou Veronikou Maťúšovou

Dňa 1. marca 2022 sa uskutočnila online diskusia s prekladateľkou Veronikou Maťúšovou, ktorá študentom priblížila preklad jedného z najznámejších diel súčasnej francúzskej prózy Petit Pays (Malá krajina) od francúzsko-rwandského autora Gaëla Fayeho do slovenčiny.

Veronika Maťúšová na úvod v rozhovore s Dr. Ukušovou priblížila svoje prekladateľské začiatky a tiež to, ako sa k prekladu tohto diela dostala a čo ju na ňom najviac oslovilo. Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdiu v kombinácii s francúzskym jazykom následne prezentovali vlastné preklady vybranej kapitoly z knihy a mali možnosť s prekladateľkou diskutovať o svojich prekladateľských riešeniach.

Veríme, že toto podujatie sa zaradilo k mnohým podujatiam Katedry translatológie, ktoré sprostredkúvajú študentom kontakt s odborníkmi z praxe, inšpiruje ich k prečítaniu daného diela a tiež podnieti ich záujem o umelecký preklad.