Dnes je .

Jubilejný ročník Tradície a inovácie v translatologickom výskume 2022 v znamení motivácie a budúcnosti

V dňoch 9.2 a 10.2.2022 sa na pôde Katedry translatológie už po desiatykrát uskutočnila konferencia pre doktorandov a mladých výskumníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podtitulom Preklad a tlmočenie na križovatke. Išlo o výnimočný jubilejný ročník plný bohatého programu, ktorý zaujal mladých vedcov nielen zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia.

Na jubilejnom desiatom ročníku vystúpili dvaja hlavní rečníci, v stredu s výnimočnou prednáškou o zaujatosti vo výskume a čestnosti vystúpil doc. Martin Djovčoš, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa zúčastnil nitrianskej doktorandskej konferencie ešte v jej začiatkoch. V následnom rozhovore s Mgr. Máriou Koscelníkovou, PhD. porozprával nielen o svojich výskumných začiatkoch, ale aj o začiatkoch nitrianskej doktorandskej konferencie. Po plenárnej prednáške nasledovali dve sekcie príspevkov hostí z Číny, Turecka, Talianska, Grécka a Českej republiky. V prvý deň konferencie nechýbala bohatá diskusia a skonštatovanie doc. Djovčoša, že doktorandi a mladí vedci v Nitre v súčasnosti z konferencie vybudovali doslova inštitúciu a potrebnú platformu na prezentovanie a združovanie sa mladých vedcov, aká na Slovensku nemá obdobu.

Druhý deň konferencie otvoril svojou plenárnou prednáškou prof. dr. Gary Massey, ktorý hovoril o rozvoji učiteľov prekladateľov, pričom poskytol mladým vedcom cenné rady potrebné pre oblasť didaktiky prekladu. Po plodnej diskusii prezentovali výskum hostky z Ukrajiny a Bratislavy/Holandska, a konferenciu uzavreli prednáškou naši kolegovia z katedry, Mgr. Jana Ukušová, PhD. a Mgr. Matej Martinkovič. 

Jubilejný ročník Tradície a inovácie v translatologickom výskume vďaka konaniu online prilákal na virtuálnu pôdu našej Katedry množstvo skvelých a inšpiratívnych výskumníkov, pričom do budúcna určite uvažujeme o hybridnej forme konferencie, ktorá iba otvorí dvere nielen domácim výskumníkom, ale najmä výskumníkom z opačného kúta sveta, ktorí sa na nitriansku doktorandskú konferenciu pravidelne vracajú.

Doktorandská konferencia Tradícia a inovácia v translatologickom výskume niekoľko posledných ročníkov ponúka našim študentom možnosť tlmočenia, aby sme zabezpečili hladké sprostredkovanie výskumu a diskusií ako hosťom, tak aj divákom. V tomto ročníku ďakujeme za pomoc Eve Verebovej, Michalovi Ganátovi, Nikolete Závodnej a Bibiáne Lieskovanovej.

Tradícii a inovácii k jubileu prajeme veľa podnetných výskumníkov a ďalšie úspešné roky na pôde našej katedry.

 

Organizačný tím:
Mgr. Jana Boltižiar, Mgr. Mária Koscelníková, PhD., Mgr. Matej Martinkovič, Mgr. Jana Ukušová, PhD.