Today is .
2019 | Prednáška o možnostiach prekladateľskej praxe

Dňa 30. apríla 2019 sa v priestoroch FF UKF uskutočnila prednáška o možnostiach absolvovania odbornej praxe vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o. Podujatie zorganizoval PhDr. Andrej Zahorák, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre.

2019 | Tvorivé prekladateľské reflexie 9

Dňa 26. marca 2019 sa na pôde FF UKF v Nitre uskutočnil už deviaty ročník Tvorivých prekladateľských reflexií s podtitulom Jeden preklad nestačí (alebo áno?) organizovaný Mgr. Emíliou Perez, PhD., a PhDr. Andrejom Zahorákom, PhD., z Katedry translatológie FF UKF.

 
Powered by Phoca Gallery