2019 | Prednáška o možnostiach prekladateľskej praxe

Dňa 30. apríla 2019 sa v priestoroch FF UKF uskutočnila prednáška o možnostiach absolvovania odbornej praxe vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o. Podujatie zorganizoval PhDr. Andrej Zahorák, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre.

2018 | Účasť našej študentky na konferencii TEF

V novembri 2018 mala naša študentka Bc. Jana Štefkovičová vďaka našej univerzite možnosť zúčastniť sa na prekladateľskej konferencii TEF v Bruseli, ktorá sa tentokrát zaoberala najmä strojovým prekladom. Konferencie TEF – Translating Europe Forum – sa organizujú pravidelne pod taktovkou Európskej komisie, s cieľom prepojiť poznatky z výskumu a vzdelávania s problémami, ktorým čelia absolventi štúdia v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Naša Katedra translatológie sem vysiela zástupcu každý rok.

2018 | Mladý prekladateľ

Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018. Súťaž MP je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa, konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti s kolegami z iných škôl a preukázať prekladateľskými riešeniami svoju kreativitu a invenčnosť. Do súťaže sa tento rok zapojili študenti Nitrianskeho, Trnavského a po prvýkrát aj Trenčianskeho kraja.

2018 | Stretnutie EMT vo Viedni

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie siete EMT – univerzitných pracovísk členských a vybraných nečlenských  krajín Európskej únie, ktoré sú združené pod značkou European Master's in Translation (EMT). Logo EMT sú oprávnené používať najlepšie pracoviská zabezpečujúce výučbu študijného programu prekladateľstvo (a tlmočníctvo), ktoré prešli prísnym výberom posudzovateľov pod vedením Európskeho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF je ako jediné pracovisko na Slovensku členom tejto prestížnej spoločnosti. Na stretnutí vo Viedni katedru zastupovali dr. Emília Perez a dr. Soňa Hodáková.

Z výučby

Ukážka priestorov, v ktorých prebieha výučba...

2019 | Tvorivé prekladateľské reflexie 9

Dňa 26. marca 2019 sa na pôde FF UKF v Nitre uskutočnil už deviaty ročník Tvorivých prekladateľských reflexií s podtitulom Jeden preklad nestačí (alebo áno?) organizovaný Mgr. Emíliou Perez, PhD., a PhDr. Andrejom Zahorákom, PhD., z Katedry translatológie FF UKF.

 
Powered by Phoca Gallery