Dnes je .

Spolupráca

Katedra translatológie rozvíja spoluprácu s viacerými zahraničnými univerzitami

S Ústavom translatológie FF UK v Prahe, Ústavom prekladu a tlmočenia a medzinárodných vzťahov Univerzity Marca Blocha v Štrasburgu, Katedrou anglistiky a amerikanistiky Univerzity v Gdańsku, s Technologickou univerzitou v Kaunase, Katedrou moderných jazykov a Katedrou pedagogiky Franciscan University v Steubenville ako aj s Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity, a.i.

V rámci programu Erasmus+, zameraného na výmenu študentov a učiteľov: Ionian university Corfu (Grécko), Institut de Management et de Communication Interculturels (ISIT) Paríž (Francúzsko), Bolonská univerzita (Taliansko), Ľubľanská univerzita, Mariborská univerzita (Slovinsko), Univerzita v Malage (Španielsko), a.i..

Katedra taktiež spolupracuje s niekoľkými profesijnými združeniami, spoločnosťami a iniciatívami:

Vydavateľstvo Albatros MediaAril Software
Asociácia Divadelná Nitra (ADN)
Človek v ohrození a filmový festival Jeden svet
Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK)
Generálne riaditeľstvo pre preklad, kancelária Bratislava
Ediciones Xorki
Euroscript
Jednota tlmočníkov a prekladateľov
Lingea s. r. o.
MetaTexis Software
Prekladateľská asociácia ELIA
Prekladateľská agentúra LEXMAN
Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
Slovenská terminologická sieť (STS)
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Veľvyslanectvo Írska na Slovensku
TAUS (Translation Automation User Society)