Spolupráca

Katedra translatológie rozvíja spoluprácu s viacerými zahraničnými univerzitami a výskumnými inštitúciami

Na úrovni výskumu a vzdelávania v oblasti prekladu a tlmočenia aktuálne intenzívne spolupracujeme s partnermi z Kaunaskej technologickej univerzity v Litve, Vyššieho inštitútu účtovníctva a správy v Porte v Portugalsku, Univerzity medzinárodných štúdií v Ríme v Taliansku, z Viedenskej univerzity v Rakúsku, Antwerpskej univerzity v Belgicku, z Ústavu translatológie Univerzity Karlovej v Prahe v Českej republike, z Univerzity v Macerate a z Palermskej univerzity v Taliansku či z Univerzity v Alcalá v Španielsku.

Zároveň kontinuálne posilňujeme našu spoluprácu s praxou

Študenti KTR majú možnosť pracovať na reálnych projektoch v oblasti prekladu, tlmočenia a v oblasti audiovizuálneho prekladu pod vedením pedagógov ako aj vykonávať prax v prekladateľských agentúrach, firmách a inštitúciách u nás i v zahraničí. Intenzívny kontakt s prekladateľskou a tlmočníckou praxou je alfou a omegou štúdia na našej katedre.

Katedra taktiež spolupracuje s niekoľkými profesijnými združeniami, spoločnosťami a iniciatívami:

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK)
Jednota tlmočníkov a prekladateľov
Prekladateľská asociácia ELIA
Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
TAUS (Translation Automation User Society)

Prekladateľská agentúra ASAP-translation
Prekladateľská agentúra LEXMAN
Prekladateľská agentúra Preklady bez hraníc

Generálne riaditeľstvo pre preklad, kancelária Bratislava

Asociácia Divadelná Nitra (ADN)
Človek v ohrození a filmový festival Jeden svet
Mareena, nezisková organizácia

Atril Software
Euroscript
Lingea s. r. o.
MetaTexis Software

Ediciones Xorki
Cervantesov inštitút
Vydavateľstvo Albatros Media

LITA – autorská spoločnosť
Slovenská terminologická sieť (STS)
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Veľvyslanectvo Írska na Slovensku