Publikácie

Názov: Prirodzené tlmočnícke zručnosti u dvojjazyčných a viacjazyčných detí
Autor: Edita Hornáčková Klapicová
Rok vydania: 2024
Počet strán: 69
ISBN: 978-80-558-2134-4

Názov: Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Autor: Martin Djovčoš – Ivana Hostová – Mária Kusá – Emília Perez
Rok vydania: 2023
Počet strán: 190
ISBN: 978-80-224-2015-0

Názov: Precedentné fenomény ako nástroj v interpretácii prekladového umeleckého textu
Autor: Andrej Zahorák
Rok vydania: 2022
Počet strán: 129
ISBN: 978-80-558-2000-2

Názov: Základy tlmočenia v jazykovej kombinácii slovenčina - francúzština : cvičebnica
Autor: Jana Ukušová - Soňa Hodáková
Rok vydania: 2022
Počet strán: 110
ISBN: 978-80-558-1922-8

Názov: Kognitívne procesy a osobnosť v tlmočení: čo prináša ich výskum študentom?
Autor: Soňa Hodáková
Rok vydania: 2022
Počet strán: 165
ISBN:  978-80-558-1921-1

Názov: Pracovná pamäť v simultánnom a konzekutívnom tlmočení 
Autor: Soňa Hodáková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 142
ISBN: 978-80-558-1751-4

Názov: Slovenský dabing a titulkovanie v premenách času
Autor: Emília Perez Brezovská  Zuzana Jánošíková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 123
ISBN: 978-80-558-1700-2

Názov: Kontúry filmového prekladu a tlmočenia: základné teoretické koncepty a východiská
Autor: Emília Perez - Soňa Hodáková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 63
ISBN: 978-80-558-1703-3

Názov: Herausforderungen der Globalisierung. Translationswesen in der Slowakei vor dem Hintergrund internationaler Kulturprozesse
Autori: Daniela Müglová, Oľga Wrede, Edita Gromová
Rok vydania: 2020
Počet strán: 184
ISBN: 978-3-339-11902-5

Názov: Theoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählter Textsorten des Strafprozessrechts (Deutsch – Slowakisch)
Autor: Oľga Wrede
Rok vydania: 2020
Počet strán: 394
ISBN: 978-3-339-12124-0 (Print)
ISBN: 978-3-339-12125-7 (eBook)

Názov: Modern approaches in foreign language learning: methodological and psychological issues
Editor: Edita Hornáčková Klapicová
Rok vydania: 2020
Počet strán: 188
ISBN: 978-84-948441-4-0

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom vsýkume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie?
Editorky: Zuzana Jánošíková – Mária Koscelníková – Jana Ukušová  
Rok vydania: 2019
Počet strán: 135
ISBN: 978-80-558-1459-9

Názov: Jiří Levý: zakladatel československé translatologie (kolektívna monografia)
Autori: Ivana Kupková, Milan Suchomel, Edita Gromová, Daniela Müglová, Daša Munková, Petra Mračková, Zuzana Vavroušová, Jana Kitzlerová, Radek Malý, Radek Černoch, Zdeňka Vychodilová
Rok: 2019
Počet strán: 117
ISBN: 978-80-210-9348- 5

Názov: Francúzsko-slovenský poľnohospodársky slovník
Autori: Viera Prídavková, Peter Kopecký
Rok: 2019
Počet strán: 202
ISBN: 978-80-558-1387-5

Názov: Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena
Autor: Andrej Zahorák
Rok vydania: 2019
Počet strán: 134
ISBN: 978-3-631-78107-4

Názov: Komunikácia Tlmočenie Preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? (Nové rozšírené vydanie).
Autor: Daniela Müglová
Rok: 2018
Počet strán: 434
ISBN: 978-80-89132-82-9

Názov: Didaktika Prekladu a tlmočenia na Slovensku
Autori: Edita Gromová, Daniela Müglová, Alojz Keníž, Miroslava Gavurová, Zuzana Angelovičová, Martin Djovčoš, Pavol Šveda, Markéta Štefková, Lucia Paulínyová, Emília Perez
Rok: 2018
Počet strán: 243
ISBN: 244 978-80-223-4469-2

Názov: Bilingualism in Children: Language Differentiation and the Acquisition of Meaning
Autori: Edita Hornáčková Klapicová
Rok vydania: 2018
Počet strán: 84
ISBN: 978-80-558-1459-9

Názov: Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku: 1952 – 2017
Autori: Igor Tyšš
Rok vydania: 2018
Počet strán: 68
ISBN: 978-80-558-1374-5

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI
Editori: Szabolcs Mészáros – Jana Ukušová – Andrej Zahorák
Rok vydania: 2018
Počet strán: 132
ISBN: 978-80-558-1290-8

Názov: Machine Translation: Translation of the Future? Machine Translation in the Context of the Slovak Language.
Autori: Jakub Absolon – Daša Munková – Katarína Welnitzová
Rok vydania: 2018
Počet strán: 78
ISBN: 978-80-87800-45-4

Názov: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu: Mladá tvorba a Beat Generation
Autori: Igor Tyšš
Rok vydania: 2017
Počet strán: 168
ISBN: 978-80-558-1237-3

Názov: Mýliť sa je ľudské (ale aj strojové): analýza chýb strojového prekladu do slovenčiny
Autori:  Daša Munková – Juraj Vaňko a kol.
Rok vydania: 2017
Počet strán: 260
ISBN: 978-80-558-1255-7

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V
Editori: Martin Kažimír – Andrej Zahorák
Rok vydania: 2017
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-558-1198-7

Názov: Stručný slovensko-anglický teologický slovník
Autori: Edita Hornáčková Klapicová, Peter Klech
Rok vydania: 2017
Počet strán: 115
ISBN: 978-80-972490-0-7

Názov: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues
Editorky: Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová
Rok vydania: 2016
Počet strán: 365
ISBN: 978-84-945214-4-7

Názov: Evalvácia strojového prekladu
Autori: Daša Munková – Michal Munk
Rok vydania: 2016
Počet strán: 173
ISBN: 978-80-558-1116-1

Názov: Audiovisual translation dubbing and subtitling in the central European context
Editori: E. Perez – M. Kažimír
Rok vydania: 2016
Počet strán: 159
ISBN: 978-80-558-1088-1

Názov: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich
Autori: E. Gromová – S. Hodáková – E. Perez – A. Zahorák
Rok vydania: 2015
Počet strán: 98
ISBN: 978-80-558-1119-2

Názov: Teória umeleckého a prekladového textu : tradície a inovácie
Autori: Daniela Müglová, Mária Valentová a kol.
Rok: 2015
Počet strán: 312
ISBN: 978-80-558-0908-3

Názov: Frankofónna Afrika II.
Autori: Chren, P. – Kopecký, P. – Grosu, G.
Rok vydania: 2015
Počet strán: 219
ISBN: 978-80-8153-039-5

Názov: Audiovizuálny preklad 2. Za hranicami prekladu
Editorky: Paulínyová, L. – Perez, E.
Rok vydania: 2015
Počet strán: 151
ISBN: 978­-80-­558-­0923-­6

Názov: Základy terminologickej práce pre prekladateľov
Autori: Oľga Wrede, Jozef Štefčík, Martin Drlík
Rok vydania: 2015
Počet strán: 82
ISBN: 978-80-558-0899-4

Názov: Slovenská literatúra v preklade
Editorky: Gabriela Miššíková, Ľudmila Pánisová
Rok vydania: 2015
Počet strán: 158
ISBN 978-80-558-0774-4

Názov: Historical and Comparative Aspects of the English and Spanish Religious Vocabulary
Autori: Edita Hornáčková Klapicová
Rok vydania: 2015
Počet strán: 162
ISBN: 978-80-8105-612-3

Názov: Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ
Autor: Lenka Michelčíková
Rok vydania: 2015
Počet strán: 122
ISBN: 978-80-558-0757-7

Názov:  Slovenská literatúra v anglickom preklade – história a súčasnosť (1832 – 2013)
Autor: Ľudmila Pánisová
Rok vydania: 2014
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-558-0704-1

Názov: Frankofónna Afrika I.
Autori: Chren, P. - Kopecký, P.
Rok vydania: 2014
Počet strán: 143
ISBN: 978-80-8153-020-3

Názov: Slovensko-anglicko-španielsko-taliansky obrázkový slovník
Autori: Edita Hornáčková Klapicová, Daniela Laudani
Rok vydania: 2014
Počet strán: 126
ISBN: 978-80-8105

Názov: Audiovizuálny preklad. Výzvy a perspektívy
Editorky: Gromová, E. – Janecová, E.
Roky vydania: 2014
Počet strán: 181
ISBN: 978-80-558-0572-6

Názov: Preklad a kultúra 5 (zborník abstraktov)
Editor: Igor Tyšš, Peter Chren, Zuzana Jánošíková
Rok vydania: 2014
Počet strán: 63
ISBN: 978-80-558-0659-4
Zborník abstraktov

Názov: Prístupy k strojovému prekladu (modely, metódy a problémy strojového prekladu)
Autor: Daša Munková
Rok vydania: 2013
Počet strán: 117
ISBN: 978-80-558-0450-7

Názov: Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. storočí
Autor: Peter Kopecký
Rok vydania: 2013
Počet strán: 252
ISBN: 978-80-8153-004-3

Názov: Tvorivé prekladateľské reflexie 2. Preklad a divadlo
Autor: Emília Janecová, Barbora Kráľová (Eds.)
Rok vydania: 2013
Počet strán: 117
ISBN: 978-80-558-0226-8

Názov: Translácia v divadelnej komunikácii
Autor: Edita Gromová, Soňa Hodáková, Emília Janecová, Daniela Müglová,  Antónia Filípková
Rok vydania: 2013
Počet strán: 112
ISBN: 978-80-558-0410-1

Názov: Innovating Teaching and Learning: Reports from University Lecturers
Editorky: Ľudmila Pánisová, Petra Muráriková
Rok vydania: 2013
Počet strán: 127
ISBN: 978-3-86388-034-7

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume IV : zborník zo 4. medzinárodnej konferencie doktorandov a postdoktorandov, ktorá sa uskutočnila na UKF v Nitre 12. februára 2013
Editori: Ján Želonka, Ľudmila Pánisová
Rok vydania: 2013
Počet strán: 168
ISBN: 978-80-558-0355-5

Názov: Preklad a kultúra 4
Editor: Edita Gromová, Mária Kusá
Rok vydania: 2012
Počet strán: 398
ISBN: 978-80-558-0143-8

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume III : zborník z 3. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov, Nitra 7. február 2012
Editori: Ľudmila Adamová, Ján Želonka
Rok vydania: 2012
Počet strán: 211
ISBN: 978-80-558-0123-0

Názov: Neverbálna komunikácia vo svetle konzekutívneho tlmočenia
Autor: Katarína Welnitzová
Rok vydania: 2012
Počet strán: 116
ISBN: 978-80-558-0077-6

Názov: Interkultúrne dimenzie prekladu
Autor: Elena Ciprianová, Martin Mačura, Michal Vančo
Rok vydania: 2012
Počet strán: 70
ISBN: 978-80-558-0095-0

Názov: Tvorivé prekladateľské reflexie. Umelecký preklad v teórii a praxi.
Autorky: Emília Janecová, Barbora Kráľová
Rok vydania: 2011
Počet strán: 201
ISBN: 978-80-7399-352-8

Názov: Diccionario abreviado del Cristianismo
Autori: Jesús Álvarez Maestro, Edita Hornáčková Klapicová, José Antonio Martínez Puche
Rok vydania: 2011
Počet strán: 494
ISBN: 978-84-8407-977-4

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume II : zborník z 2. medzinárodnej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila 8. februára 2011 na pôde FF UKF v Nitre
Editorky: Csilla Molnárová, Barbora Kráľová, Emília Janecová, Ľudmila Adamová
Rok vydania: 2011
Počet strán: 209
ISBN: 978-80-8094-926-6

Názov: John McGahern–lyrické rozkrývanie írskej identity
Autor: Lýdia Čechová
Rok vydania: 2011
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-8094-994-5

Názov: Metodická príprava na súdne tlmočenie
Autor: Jozef Štefčík
Rok vydania: 2011
Počet strán: 94
ISBN: 978-80-558-0000-4

Názov: Preklad a kultúra 3
Editor: Mária Kusá, Edita Gromová
Rok vydania: 2011
Počet strán: 176
ISBN: 978-80-8095-055-2

Názov: Lexikografia, preklad a teologický slovník
Autori: Edita Hornáčková Klapicová
Rok vydania: 2010
Počet strán: 216
ISBN: 978-80-8113-029-8

Názov: Cvičebnica konzekutívneho tlmočenia
Editor: Kolektív autorov
Rok vydania: 2010
Počet strán: 167
ISBN: 978-80-8094-731-6

Názov: Cudzie jazyky s deťmi – kreatívne a hravo
Autor: Daniela Müglová a kol.
Rok vydania: 2010
Počet strán: 113
ISBN: 978-80-8094-756-9

Názov: Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku
Editor: Eva Dekanová
Rok vydania: 2010
Počet strán: 210
ISBN: 978-80-8094-746-0

Názov: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume : zborník z 1. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov, Nitra 11. február 2010
Editorky: Barbora Kráľová, Csilla Molnárová, Ľudmila Adamová
Rok vydania: 2010
Počet strán: 185
ISBN: 978-80-8094-740-8

Názov: Fenomén Harry Potter v recepčných súradniciach
Autor: Michal Vančo
Rok vydania: 2009
Počet strán: 105
ISBN: 978-80-89132-87-4

Názov: Úvod do translatológie
Autor: Edita Gromová
Rok vydania: 2009
Počet strán: 94
ISBN: 978-80-8094-627-2

Názov: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?
Autor: Daniela Müglová a kol.
Rok vydania: 2009
Počet strán: 324
ISBN: 978-80-89132-82-9

Názov: Present Situation of Slovak Translation Studies
Autor: Mária Kusá, Edita Gromová, Vladimír Biloveský, Anna Valcerová, Libuša Vajdová, Alojz Keníž
Rok vydania: 2009
Počet strán: 104
ISSN: 1337-9275, Vol. 1, no. 4 (2009) In World Literature Studies

Názov: Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu
Autor: Alojz Keníž
Rok vydania: 2008
Počet strán: 96
ISBN: 978-80-89137-38-1

Názov: Myslenie o preklade
Editor: Libuša Vajdová
Rok vydania: 2007
Počet strán: 184
ISBN: 978-80-8101-006-4

Názov: Počítačom podporovaný preklad
Autor: Martin Mačura
Rok vydania: 2007
Počet strán: 75
ISBN: 978-80-8094-309-7

Názov: Translatologické reflexie
Autor: Edita Gromová, Jana Rakšányiová
Rok vydania: 2005
Počet strán: 74
ISBN: 80-969099-2-4

Názov: Kultúra – interkulturalita – translácia
Autor:Edita Gromová, Daniela Müglová
Rok vydania: 2005
Počet strán: 102
ISBN: 80-8050-946-8

Názov: Preklad a kultúra
Editor: Edita Gromová
Rok vydania: 2004
Počet strán: 218
ISBN: 80-8050-703-1

Názov: Teória a didaktika prekladu
Autor: Edita Gromová
Rok vydania: 2003
Počet strán: 190
ISBN: 80-8050-587-X

Názov: Interpretácia v procese prekladu
Autor: Edita Gromová
Rok vydania: 1996
Počet strán: 136
ISBN: 80-8050-076-2