Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva

Študijný odbor filológia zameraný na prípravu prekladateľov a tlmočníkov ponúka FF UKF v jednoodborovom bakalárskom (6 semestrov) a jednoodborovom magisterskom (4 semestre) štúdiu v aprobácii dvoch jazykov (angličtina, nemčina, ruština, španielčina a slovenčina).

Je určené študentom, ktorí sa po jeho ukončení chcú uplatniť ako prekladatelia alebo tlmočníci vo verejnom či súkromnom priestore, odbornej, umeleckej alebo mediálnej sfére, v národných a európskych inštitúciách.

Bc. štúdium a Mgr. štúdium (v internej forme)

anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra – španielsky a kultúra
slovenský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

PhD. štúdium

translatológia (v internej aj externej forme)

Rigorózne konanie

Katedra translatológie vykonáva rigorózne skúšky v štúdijnom odbore filológia zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvo pre anglický, nemecký, ruský a slovenský jazyk.