Hlavní rečníci

Minako O’Hagan

Dr. Minako O’Hagan pôsobí od roku 2016 na Ústave kultúr, jazykov a lingvistiky (School of Cultures, Languages and Linguistics) na novozélandskej Aucklandskej univerzite (University of Auckland). V rokoch 2002 až 2016 vyučovala na Univerzite Dublin City (Dublin City University). Vo svojom výskume sa zaoberá spájaním technológií a prekladu s cieľom preskúmať vplyv technologizácie na prax a výskum v oblasti translatológie. Počas svojho pôsobenia na univerzitnej pôde doposiaľ vyškolila dvanásť doktorandov a doktorandiek, ktorí skúmali súvisiacu problematiku. Medzi publikácie dr. O’Hagan patria The Coming Industry of Teletranslation (O’Hagan, 1996), Translation-Mediated Communication in a Digital World (O’Hagan –  Ashworth, 2002), Game Localization (O’Hagan – Mangiron, 2013) a upravené vydanie príručky s názvom Routledge Handbook of Translation and Technology (O’Hagan, 2020). Dr. O’Hagan pôsobí ako editorka časopisu Digital Translation: International Journal of Translation and Localization, ktorý vychádza pod hlavičkou vydavateľstva John Benjamins.

 

 

 

Luc van Doorslaer

Luc van Doorslaer pôsobí ako profesor translatológie na Tartuskej univerzite (University of Tartu) v Estónsku a je mimoriadnym profesorom na juhoafrickej Univerzite v Stellenboschi (Stellenbosch University). V rokoch (2014 – 2018) bol predsedom Centra translatológie (CETRA) na belgickej Katolíckej univerzite v Leuvene (Katholieke Universiteit Leuven). Od roku 2016 je podpredsedom Európskej spoločnosti translatológie (European Society for Translation Studies). Pôsobí ako editor časopisu Translation in Society, ktorý vychádza pod hlavičkou vydavateľstva John Benjamins, a je editorom knižnej série Translation, Interpreting & Transfer, ktoré vydáva akademická tlač Leuven University Press. V oblasti translatológie publikuje štúdie, ktoré sa týkajú najmä jeho výskumného záujmu v oblasti žurnalistiky a prekladu, sociológie prekladu, imagológie a prekladu a inštitucionalizácie translatológie. Jeho najnovšia kniha nesie názov The Situatedness of Translation Studies. Temporal and Geographical Dynamics of Theorization (vydavateľstvo Brill, 2021).

Životopis a publikácie
https://orcid.org/0000-0003-0487-0663

 

 

 

Adrian Probst

Adrian Probst je prekladateľ z angličtiny a francúzštiny do nemčiny a odborník na jazyky. Poskytuje odborné jazykové služby a špecializuje sa na oblasť športu. Popri týchto činnostiach sa venuje svojmu kanálu na YouTube s názvom Freelanceverse (v súčasnosti s 29 tisíc odberateľmi), na ktorom raz do týždňa vychádza video o prekladateľskom odvetví, jazykoch, práci na voľnej nohe a rôznych ďalších témach.