Dnes je .

Hlavný rečník

Dragoș Ciobanu je profesorom výpočtovej terminológie a strojového prekladu v Centre translatológie na Viedenskej univerzite. Vedie výskumnú skupinu HAITransis (Human and Artificial Intelligence in Translation), pričom skúma, ako sa dajú zlepšiť pracovné procesy lokalizácie integrovaním prekladateľských jazykových technológií a optimalizovať spoluprácu prekladateľskej praxe a vzdelávania. Spolupracuje s poskytovateľmi jazykových služieb po celom svete a učí lingvistov z medzinárodných organizácií maximalizovať využitie technológií zameraných na jazyk, lokalizáciu a projektové riadenie.