Kariérne poradenstvo

Katedra translatológie FF UKF informuje o aktuálnych možnostiach stáží študentov priebežne počas celého roka prostredníctvom komunikačných kanálov katedry a v rámci konkrétnych podujatí zameraných na propagáciu stáží. Odborným garantom stáží, ktoré spadajú pod povinnú prekladateľskú a tlmočnícku prax, je doc. Mgr. Emília Perez, PhD. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Dlhodobé projekty na podporu zamestnanosti absolventov vysokých škôl

AZU – Aktivita zvyšuje úspech

„Národný rozvojový projekt AZU vznikol na podporu a znižovanie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl s presvedčením, že všetko sa dá robiť lepšie, zodpovednejšie a transparentnejšie ako sa robilo doteraz. Cieľom je umožniť študentom pozrieť sa na veci pohľadom, ktorý dovtedy častokrát nemali k dispozícii. Veríme, že každý človek sa dokáže o seba postarať sám, ale potrebuje k tomu dostatok vedomostí a informácií."

Viac informácii na http://www.azu.sk/

http://www.youtube.com/watch?v=PqiABZMnWAY

Práca v Európe – EURES

„EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí."

Viac informácii na http://www.eures.sk/

Preklad pre Európsku komisiu

„DG Translation offers a small number of traineeships each year. These last five months and are open to graduates looking to gain some professional translation experience within the European institutions. The linguistic and academic requirements are the same as for permanent translators."

Viac informácii na http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/trainee/index_en.htm

Tlmočenie pre Európsku komisiu

http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/index_sk.htm

http://www.youtube.com/watch?v=Zu7GIJKEEs0

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Na tomto mieste takmer každý absolvent vlastne začína. Pred prvou návštevou úradu bezprostredne po skončení štúdia je nutné informovať sa, aké dokumenty si má absolvent priniesť so sebou, aby mohol byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Viac informácii na http://www.upsvar.sk/ alebo priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.