Prieskum uplatnenia absolventov KTR v praxi

2023

Prieskum uplatnenia z roku 2023 potvrdil pozitívny trend v zamestnanosti absolventov našich magisterských študijných programov a tiež rôznorodosť ich uplatnenia v praxi (kompletné výsledky prieskumu tu). V roku 2023 malo 96,2% našich absolventov zamestnanie. Výrazná väčšina si pritom zamestnanie našla ešte pred ukončením alebo hneď po skončení štúdia (spolu 84%). Zamestnanecký pracovný pomer má 70% absolventov, 28% pracuje (aj) na živnosť a 10% (aj) na báze autorských honorárov. Väčšina uviedla, že ich práca bezprostredne súvisí s ich prekladateľským a tlmočníckym vzdelaním. Ako oblasti svojho aktuálneho pôsobenia uvádzajú absolventi napr. preklad odborných textov pre súkromný sektor a európske inštitúcie, preklad beletrie a spoluprácu s vydavateľstvami na jazykovej korektúre a redakcii textov, preklad webstránok a technickej dokumentácie, titulkovanie a preklad dialógových listín, úradný preklad, manažovanie prekladových a lokalizačných projektov, kreatívne písanie a copywriting, firemné tlmočenie a tlmočenie vo verejnej službe.


2021

Zaujíma nás, ako sa darí našim absolventom aj potom, ako s diplomom v ruke opustia našu katedru. Zároveň chceme vedieť, ako sme ich pripravili na aktuálne požiadavky trhu práce. Aj preto každé tri roky realizujeme prieskum uplatnenia absolventov KTR v praxi.

Výsledky toho aktuálneho nájdete tu.

Veľmi nás teší, že až 97,7% našich absolventov má v súčasnosti zamestnanie. Väčšina z nich (53,5%) si prácu našla hneď po ukončení štúdia. Ďalšia takmer tretina (27,9%) dokonca ešte počas štúdia.

Absolventi KTR sa uplatňujú prevažne v profesiách a činnostiach, ktoré priamo súvisia s ich prekladateľským a tlmočníckym vzdelaním (napr. preklad a titulkovanie filmov, tvorba dabingových listín, tlmočenie rokovaní, preklad odborných textov, umelecký preklad, editorská činnosť), prípadne vo svojej práci vo veľkej miere využívajú jazykové, interkultúrne, translačné zručnosti či trhovú, technologickú alebo personálnu a interpersonálnu kompetenciu, ktoré počas štúdia nadobudli (lokalizácia softvéru, projektový manažment, komunikácia s medzinárodnými klientmi, práca v médiách, školstve a kultúre a pod.).