Dnes je .

Prieskum uplatnenia absolventov KTR v praxi (2021)

Zaujíma nás, ako sa darí našim absolventom aj potom, ako s diplomom v ruke opustia našu katedru. Zároveň chceme vedieť, ako sme ich pripravili na aktuálne požiadavky trhu práce. Aj preto každé tri roky realizujeme prieskum uplatnenia absolventov KTR v praxi.

Výsledky toho aktuálneho nájdete tu.

Veľmi nás teší, že až 97,7% našich absolventov má v súčasnosti zamestnanie. Väčšina z nich (53,5%) si prácu našla hneď po ukončení štúdia. Ďalšia takmer tretina (27,9%) dokonca ešte počas štúdia.

Absolventi KTR sa uplatňujú prevažne v profesiách a činnostiach, ktoré priamo súvisia s ich prekladateľským a tlmočníckym vzdelaním (napr. preklad a titulkovanie filmov, tvorba dabingových listín, tlmočenie rokovaní, preklad odborných textov, umelecký preklad, editorská činnosť), prípadne vo svojej práci vo veľkej miere využívajú jazykové, interkultúrne, translačné zručnosti či trhovú, technologickú alebo personálnu a interpersonálnu kompetenciu, ktoré počas štúdia nadobudli (lokalizácia softvéru, projektový manažment, komunikácia s medzinárodnými klientmi, práca v médiách, školstve a kultúre a pod.).