Dnes je .

Cieľom desiateho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume X: Preklad a tlmočenie na križovatke je opäť ponúknuť priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí ich vedeckého translatologického záujmu. Z dôvodu pandemickej situácie sa tento ročník uskutoční online. Tešíme sa na stretnutie!