Cieľom dvanásteho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XII: Spájanie kultúr a komunít prostredníctvom translatológie je opäť ponúknuť priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí vedeckého translatologického záujmu. Je nám veľkou cťou, že ako hlavní rečníci vystúpia Luc van Doorslaer a Minako O’Hagan. Tohtoročný program zároveň zahŕňa nový prvok v podobe diskusie s Adrianom Probstom. Konferencia sa aj tento rok uskutoční online. Tešíme sa na stretnutie!