Dnes je .

Dragoș Ciobanu je profesorom výpočtovej terminológie a strojového prekladu v Centre translatológie na Viedenskej univerzite. Vedie výskumnú skupinu HAITransis (Human and Artificial Intelligence in Translation), pričom skúma, ako sa dajú zlepšiť pracovné procesy lokalizácie integrovaním prekladateľských jazykových technológií a optimalizovať spoluprácu prekladateľskej praxe a vzdelávania. Spolupracuje s poskytovateľmi jazykových služieb po celom svete a učí lingvistov z medzinárodných organizácií maximalizovať využitie technológií zameraných na jazyk, lokalizáciu a projektové riadenie.

V dňoch 9.2 a 10.2.2022 sa na pôde Katedry translatológie už po desiatykrát uskutočnila konferencia pre doktorandov a mladých výskumníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podtitulom Preklad a tlmočenie na križovatke. Išlo o výnimočný jubilejný ročník plný bohatého programu, ktorý zaujal mladých vedcov nielen zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia.

Cieľom jedenásteho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XI: Perspektívy v preklade a tlmočení je opäť ponúknuť priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí ich vedeckého translatologického záujmu. Konferencia sa aj tento rok uskutoční online a hlavným rečníkom bude Dragoș Ciobanu z Viedeňskej univerzity. Tešíme sa na stretnutie!