Dnes je .

V dňoch 9.2 a 10.2.2022 sa na pôde Katedry translatológie už po desiatykrát uskutočnila konferencia pre doktorandov a mladých výskumníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podtitulom Preklad a tlmočenie na križovatke. Išlo o výnimočný jubilejný ročník plný bohatého programu, ktorý zaujal mladých vedcov nielen zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia.

Cieľom desiateho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume X: Preklad a tlmočenie na križovatke je opäť ponúknuť priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí ich vedeckého translatologického záujmu. Z dôvodu pandemickej situácie sa tento ročník uskutoční online. Tešíme sa na stretnutie!