V dňoch 29. a 30. 1. 2024 Katedra translatológie FF UKF v Nitre zorganizovala 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume, tento rok s podnázvom Spájanie kultúr a komunít prostredníctvom translatológie.

V dňoch 6. a 7. februára 2023 sa konal už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XI: Perspektívy v preklade a tlmočení, organizovaný Katedrou translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

V dňoch 9.2 a 10.2.2022 sa na pôde Katedry translatológie už po desiatykrát uskutočnila konferencia pre doktorandov a mladých výskumníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podtitulom Preklad a tlmočenie na križovatke. Išlo o výnimočný jubilejný ročník plný bohatého programu, ktorý zaujal mladých vedcov nielen zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia.

V dňoch 10. a 11. februára 2021 sa konal už 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom “Tradícia a inovácia v translatologickom výskume: Preklad v čase”, organizovaný Katedrou translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia odohrávala online, čo otvorilo možnosť zúčastniť sa nielen záujemcom zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj z rôznych vzdialenejších častí sveta. Záujem prichádzal nielen z radov účastníkov, ale aj divákov.

Dňa 13. februára 2020 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil už ôsmy ročník  konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podnázvom Preklad v pohybe. Aj tento rok mala konferencia medzinárodnú účasť, okrem doktorandov z Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied sa na nej zúčastnili aj doktorandi z Maďarska, Grécka či Severného Írska.