Dnes je .

V dňoch 10. a 11. februára 2021 sa konal už 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom “Tradícia a inovácia v translatologickom výskume: Preklad v čase”, organizovaný Katedrou translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia odohrávala online, čo otvorilo možnosť zúčastniť sa nielen záujemcom zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj z rôznych vzdialenejších častí sveta. Záujem prichádzal nielen z radov účastníkov, ale aj divákov.

Dňa 13. februára 2020 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil už ôsmy ročník  konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podnázvom Preklad v pohybe. Aj tento rok mala konferencia medzinárodnú účasť, okrem doktorandov z Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied sa na nej zúčastnili aj doktorandi z Maďarska, Grécka či Severného Írska.

Inšpiráciu, nové výskumné podnety, odborné rady a odporúčania, nové kontakty, možnosti budúcej spolupráce – to všetko priniesla medzinárodná konferencia s názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V., ktorá sa konala 7. februára 2017. Ako napovedá samotný názov, témy konferencie boli skutočne pestré. Príspevky sa týkali rôznych tém, ako napr. subjektu prekladateľa a profesijnej etiky, dejín prekladu, tlmočenia, analýzy rôznych prekladateľských orieškov i moderných fenoménov, akými sú postediting či crowdsourcing v preklade sociálnych sietí.