Úspešní absolventi

Preklad umeleckej literatúry a audiovizuálny preklad

Mgr. Veronika Fraňová
preklad titulkov a titulkovanie pre osoby s postihnutím sluchu

Mgr. Jozef Klinga
prekladateľ (TATRAN, Ikar, Aktuell, Fortuna Libri, Fragment, Albatros, BewussteinsAkademie, Citadella, CooBoo, YoYo Books), ilustrátor, preklad pre dabing

Mgr. Soňa Kondelová, PhD.
prekladateľka a šéfredaktorka, vydavateľstvo ENIGMA

Mgr. Barbora Kráľová, PhD.
šéfredaktorka vydavateľstva Ikar (sekcia beletrie)

Mgr. Linda Magáthová
prekladateľka (Citadella, Albatros, Tatran)

Mgr. Emília Perez, PhD.
prekladateľka (FORTUNA LIBRIS, ALBATROS, preklad audiovizuálnych textov)

Mgr. Magdaléna Poppelková
editorka, redaktorka, prekladateľka Albatros Media

Mgr. Katarína Slivková
prekladateľka a redaktorka (FORTUNA LIBRIS, ALBATROS)

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
prekladateľ (Ikar)

PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
prekladateľ (TATRAN, Ikar)

Vlastná literárna tvorba

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
básnická tvorba (MilaniuM)

Odborný preklad a tlmočenie

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Mgr. Linda Magáthová
Mgr. Oskar Salay
Mgr. Jana Ukušová
Mgr. Ján Želonka, PhD.

Inštitúcie

Mgr. Ondrej Droba
Európsky parlament, Brusel

Mgr. Lenka Mészárosová
stážistka GR Európskej  komisie pre preklad, Luxemburg

Mgr. Dominika Tekeliová, PhD.
Poslankyňa MZ, MÚ Nitra

Médiá

Tatiana Bednáriková
AFP (Agence France-Presse)

Mgr. Gabriela Kajtárová
redaktorka v televízii MARKÍZA, predtým zahraničné spravodajstvo RTVS

Firmy

Mgr. Jakub Absolon, PhD.
riaditeľ prekladateľskej spoločnosti ASAP

Mgr. Marianna Andrášková
teamleaderka, IBM

Mgr. Lucia Domaracká
globálna zaisťovňa Swiss Re

Mgr. Miriam Herud
Jazykové štúdio Euphema – spoluzakladateľka, jazykový koučing, preklady

Mgr. Slavomír Hruška
investičný manažér, autor technologickej platformy na distribúciu a manažment prekladov

Mgr. Eva Klaudínyová                      
senior manager, VMware, Inc., Silicon Valley, CA

Mgr. Soňa Kondelová, PhD.
vydavateľstvo ENIGMA

Mgr. Nina Nováková
vedúca oddelenia deklarácií, tlače a dizajnu v spoločnosti Lidl, Slovenská republika

Mgr. Viktor Timko
account manager, Amazon

Vysoké školy

PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
Jazykové centrum, FF UKF v Nitre

Mgr. Ján Čakánek, PhD.
Katedra germanistiky, FF UKF v Nitre

Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
Katedra jazykovej komunikácie, SPU v Nitre

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Mgr. Jela Kehoe, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF KU v Ružomberku

Mgr. Simona Klimková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Mgr. Martina Macúchová, PhD.
Jazykové centrum, FF UKF v Nitre

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

PhDr. Božena Petrášová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UCM v Trnave

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave, predtým Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

Mgr. Zuzana Tabačková, PhD.
KLIŠ, PF UKF v Nitre

PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Katedra translatológie, poslanec MZ MÚ Nitra

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

PhDr. Vítězslav Vilímek, PhD.
Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave

Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Katedra germanistiky, FF UKF v Nitre

Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre

PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre