Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XII: Spájanie kultúr a komunít prostredníctvom translatológie (výzva)

Cieľom dvanásteho ročníka našej medzinárodnej translatologickej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XII: Spájanie kultúr a komunít prostredníctvom translatológie je opäť ponúknuť priestor na prezentáciu výskumu účastníkov z rôznych oblastí vedeckého translatologického záujmu. Je nám veľkou cťou, že ako hlavní rečníci vystúpia Luc van Doorslaer a Minako O’Hagan. Tohtoročný program zároveň zahŕňa nový prvok v podobe diskusie s Adrianom Probstom. Konferencia sa aj tento rok uskutoční online. Tešíme sa na stretnutie!

Dátum konania: 29. a 30. januára 2024

Konferenčný poplatok pre účastníkov: 70 EUR

Účasť pre divákov: zdarma, registrácia povinná

Jazyky konferencie: angličtina, slovenčina, čeština

Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA 2/0092/23 Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín pre zaslanie prihlášky a abstraktu: 22. december 2023