Sponzori a partneri

Phrase logo

Phrase Academic Plan je sponzorovaná edícia Phrase ponúkaná akademickým inštitúciám, ktoré zabezpečujú štúdijné programy zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov. Táto edícia môže byť používaná iba za účelom vzdelávania študentov a nie na komerčné účely.

Katedra translatológie získala voľný prístup k Phrase Academic Plan.

Poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne za možnosť používať Phrase Academic Plan na vzdelávacie účely.

 V roku 2022 sa Katedra translatológie FF UKF v Nitre ako prvá na Slovensku stala súčasťou programu ZOO ACADEMY. Ako partner vo vzdelávaní audiovizuálnych prekladateľov a tvorcov titulkov pre osoby so sluchovým znevýhodnením získala možnosť používať titulkovacie platformy medzinárodnej softvérovej spoločnosti ZOO Digital a pripravovať tak budúcich prekladateľov a titulkárov zohľadňujúc aktuálne trendy a technológie v oblasti audiovízie. Za túto možnosť ďakujeme spoločnosti ZOO Digital.

Táto edícia môže byť používaná iba za účelom vzdelávania študentov a nie na komerčné účely.

 

V roku 2023 Katedra translatológie FF UKF v Nitre získala prístup k správcovskému softwaru pre prekladateľov LSP.expert.

Poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne za možnosť používať LSP.expert na vzdelávacie účely.

 

V roku 2024 sa Katedra translatológie zapojila do akademického programu spoločnosti Juremy. Vďaka nemu majú študenti magisterského stupňa štúdia možnosť bezplatne využívať licencie online vyhľadávacieho nástroja Juremy, ktorý je efektívnou pomôckou odborného prekladateľa pri vyhľadávaní terminológie a paralelných textov (nielen) pri prekladoch pre Európsku úniu.
Poďakovanie
Ďakujeme veľmi pekne za možnosť používať Juremy na vzdelávacie účely.