Dnes je .

Sponzori a partneri

Phrase logo

Phrase Academic Plan je sponzorovaná edícia Phrase ponúkaná akademickým inštitúciám, ktoré zabezpečujú štúdijné programy zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov. Táto edícia môže byť používaná iba za účelom vzdelávania študentov a nie na komerčné účely.

Katedra translatológie získala voľný prístup k Phrase Academic Plan.

Poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne za možnosť používať Phrase Academic Plan na vzdelávacie účely.

 V roku 2022 sa Katedra translatológie FF UKF v Nitre ako prvá na Slovensku stala súčasťou programu ZOO ACADEMY. Ako partner vo vzdelávaní audiovizuálnych prekladateľov a tvorcov titulkov pre osoby so sluchovým znevýhodnením získala možnosť používať titulkovacie platformy medzinárodnej softvérovej spoločnosti ZOO Digital a pripravovať tak budúcich prekladateľov a titulkárov zohľadňujúc aktuálne trendy a technológie v oblasti audiovízie. Za túto možnosť ďakujeme spoločnosti ZOO Digital.

Táto edícia môže byť používaná iba za účelom vzdelávania študentov a nie na komerčné účely.