EMT

Logo EMT
Magisterské študijné programy odboru filológia zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov FF UKF získali medzinárodný certifikát kvality
 
Dňa 30. septembra 2011 sme si po prvý raz v Bruseli na stretnutí zástupcov Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network – z rúk generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad Rytisa Martikonisa slávnostne prevzali medzinárodný certifikát kvality, čím sa naše magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva zaradilo do siete najkvalitnejších prekladateľských študijných programov európskych vysokých škôl s oprávnením používať značku a logo EMT.
 
Pre našu univerzitu to znamená, že sa dostala medzi 81 vysokých škôl v Európe, ktoré poskytujú kvalitné vzdelávanie študentov prekladateľstva. Právo používať značku a logo EMT je signálom, že poskytujeme kvalitné, medzinárodne uznávané vzdelávanie, čím naši absolventi získavajú výhodu v uplatňovaní sa na medzinárodnom trhu práce. V pravidelnom hodnotení žiadostí uspela naša katedra ako jediná na Slovensku už po tretí raz (2011, 2014 a 2019), pričom v období 2011 – 2014, ako aj 2019 – 2024 sme získali i pozíciu vo Výkonnej rade tejto prestížnej siete. Takéto hodnotenie našej katedry a univerzity preto možno považovať za skutočný medzinárodný úspech, vďaka ktorému sa nám darí naše študijné programy neustále zdokonaľovať.
 
Propagácia EMT na konferenciách
 
Stretnutie siete univerzít EMT v Nitre
V dňoch 18. a 19. októbra 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty uskutočnilo stretnutie predstaviteľov členských univerzít siete EMT. Viac o tom, čo pre nás EMT znamená, sa dozviete v reportáži z podujatia.