Francesca Raffi, PhD

Profil:

Francesca Raffi získala magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a doktorandský titul v odbore audiovizuálny preklad. Je členka (Odborníčka na vzdelávanie a jazyky) Autorizovaného inštitútu lingvistiky (Chartered Institute of Linguistics, Spojené kráľovstvo) a od roku 2016 je pomocnou lektorkou anglického jazyka a prekladateľstva na Maceratskej univerzite v Taliansku. Hlavnú oblasť jej výskumu tvorí audiovizuálny preklad, predovšetkým z diachronického a historického hľadiska, ako aj dostupnosť médií, umenia a kultúry. Od roku 2018 je hosťujúcou prednášajúcou na Katedre moderných jazykov a kultúr vysokej školy University of Liverpool (Spojené kráľovstvo) a od roku 2019 je čestnou členkou Katedry. Od roku 2018 až do roku 2019 pôsobila ako postdoktorandská výskumníčka na Maceratskej univerzite, kde skúmala recepčné štúdia a dostupnosť médií v projekte s názvom “Dostupnosť médií a ich publikum: tvorba flexibilného systému zberu spätnej väzby a recepčné štúdiá” (Media accessibility and its audience: creating a flexible system for feedback collection and reception studies). V roku 2017 bola hosťujúcou prednášajúcou na Katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Odvtedy spolupracuje s Katedrou na výučbe a výskumných aktivitách v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií (najmä audiovizuálneho prekladu pre nepočujúcich a nevidiacich a projekty dostupnosti pre opery).

Zoznam publikácií:  http://docenti.unimc.it/f.raffi#content=publications.