Súčasná fantastická próza v interpretácii a preklade

Oddelenie translatológie  a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre Vás pozývajú na ďalšie spoločne pripravované podujatie – tentokrát konferenciu venovanú fantastickej próze a jej prekladu.

Konferencia sa uskutoční už 15. marca 2011 priestoroch Filozofickej fakulty.

Fantastická próza je dnes jedným z najpopulárnejších žánrov, a to nielen pre deti, ale i mládež či dospelých. Práve vďaka obľube, ktorej sa teší medzi čitateľmi všetkých vekových kategórii, sa považuje za prechodný žáner par excellence. Na pripravovanom podujatí Súčasná fantastická próza v interpretácii a preklade sa chceme zamerať na špecifické aspekty súčasnej fantastickej literatúry a vytvoriť tak priestor pre zamyslenie sa nad týmto fenoménom v literatúre a preklade. Po prvej, odbornej časti, bude nasledovať séria diskusií a tvorivých dielní (nielen) pre študentov FF UKF, ktorí môžu pri osobnom stretnutí s prekladateľmi a vydavateľmi tohto žánru prehĺbiť svoje vedomosti a oboznámiť sa s praktickými aspektmi prekladu umeleckých textov pre deti a mládež.

Popri podujatí bude prebiehať niekoľko sprievodných akcií, okrem iného i študentská prekladateľská súťaž (pozri vyššie).

Tešíme sa na Vašu účasť!