Výrazné osobnosti slovenského umeleckého prekladu

Milí študenti a kolegovia,

pozývame Vás na prezentáciu

Výrazné osobnosti slovenského umeleckého prekladu,

ktorá sa uskutoční dňa 9. 5. 2011 v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku) o 13.00 hod.

Budete mať príležitosť diskutovať s významnými prekladateľmi, ako sú:

Jarmila Samcová, prekladateľka a šéfredaktorka časopisu Revue svetovej literatúry,
Oľga Ruppeldtová, prekladateľka a predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry,
Eva Palkovičová, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička
Ladislav Franek, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg.

Tešíme sa na Vás.

Za organizačný tím: Magda Kučerková, PhD. (KRom) a Lýdia Čechová, PhD. (OTR)