Tvorivé prekladateľské reflexie 3. Redaktorská a editorská prax

Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vás pozývajú na tretí ročník celodenného podujatia pre všetkých, ktorých zaujíma umenie a preklad: Tvorivé prekladateľské reflexie 3. Redaktorská a editorská prax.

Tento rok sa zameriame na knižnú prekladateľskú, editorskú a redaktorskú prax doma i v zahraničí a počas celého dňa prebehne niekoľko prednášok a tvorivých dielní so známymi slovenskými prekladateľmi a redaktormi či osobnosťami z vydavateľskej praxe. Okrem iných sa môžete tešiť na stretnutie s vydavateľom slovenskej literatúry Kolomanom Kertészom Bagalom, predsedníčkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry Oľgou Ruppeldtovou a prekladateľkou amerického pôvodu Janet Livingstone.

Čas: 17. októbra 2012, 9:00 – 16:30
Miesto: FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 211

Organizátorky:
Mgr. Emília Janecová, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD.
Mgr. Barbora Kráľová, PhD., Mgr. Simona Hevešiová, PhD.

Program podujatia

Podujatie sa uskutoční vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov:

KEGA → 039UKF — 4/2012:
Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania kreatívneho
a kritického myslenia

VEGA → 2/0169/11:
Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru